Kæmpe vækst i alger. Landbrugspakkens konsekvenser?

Kattegat og det sydfynske øhav er er øjeblikket plaget af stor af plamager af alger. Vandet er beskidt og rødbrunt og truer bl.a. fiskebestanden.

Der er en unaturligt høj mængde af alger i år, p.g.a. for mange næringsstoffer i vandet, følge biolog Kaare Manniche Ebert.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen siger, at større mængder nedbør udfordrer landbruget, fordi næringsstofferne i jorden udvaskes. Derfor gøder landmændene mere, og derfor stiger udledningen af kvælstof for tredje år i træk.

Det er altså ifølge ministeren vejrets skyld, at der udledes mere kvælstof i de danske vandløb og farvande.

Der er behov for, at landbrugspakken får et reality-tjek. Det må være konklusionen på den stigning i kvælstofforureningen af det danske vandmiljø, der fremgår af Novana-rapporten, som Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet står bag.

Trækker tæppet væk under landbrugspakken

Virkelighedens målinger viser, at kvælstofudledningen udvikler sig markant anderledes end forudsat. De nye tal trækker fuldstændig tæppet væk under det regnskab, som regeringen har brugt som argument i landbrugspakken for at give landbruget lov til at gøde mere.

Alger og ulækkert vand langs kysterne (seatroutguidefyn.dk)

Problemerne med kvælstofforurening af det danske vandmiljø er langt værre end hidtil antaget.

Det er sådan set underordnet, om forureningen skyldes klimaforandringer med stigende temperaturer, øget nedbør eller måske noget helt tredje. Hovedsagen er, at den er der, og det er et problem for vores natur og miljø.

Når nu kvælstofforureningen udvikler i en helt anden retning end forventet, så bliver man nødt til at træde på bremsen og mindske udledningen, så den ikke bliver endnu værre.

I stedet har regeringen med landbrugspakken valgt at træde på speederen allerede fra 2016, på trods af faglige advarsler, og tilladt landbruget at bruge mere gødning, samtidig med at man har fjernet kvælstofreducerende tiltag som for eksempel randzoner. (Ella Maria Bisschop-Larsen, Præsident i Danmarks Naturfredningsforening)

Det danske samfund har brugt milliarder på at bedre det danske havmiljø, og med stort held. En indsats som nu ser ud til at være truet af en landbrugspakke, som mildest talt blev gennemført på et højst tvivlsomt videnskabeligt grundlag, og sandsynligvis primært havde som mål at skaffe flere vælgere fra landbruget, på trods af alle advarsler om konsekvenser for miljøet.
 
 

 

 BLIV MEDLEM og få adgang til alle vores artikler - Klik her