Banker kan skabe en ny finanskrise – laver penge ud af det blå

Er bankerne en bombe under samfundet?

Måske har du hørt det før, men ikke helt forstået hvordan det er muligt? Banker skaber penge “ud af det blå”.

Det er faktisk ikke Nationalbanken i Danmark, der bestemmer over den samlede pengemængde i samfundet. Den står  kun for omkring 5 procent af den samlede pengemængde. Resten skabes af  de private banker, ved eksempelvis at give at give lån.

Når banken yder lån, skaber den penge, der ikke fandtes før. Hvis en bank eksempelvis låner 700.000 kr. ud, så stiger den samlede pengemængde med 700.000 kr. simpelthen ved, at banken i princippet bare indtaster tallet på kontoen. Det er ikke penge som de tager fra en beholdning, eller fra andre indlånere. Der er ikke blevet skabt nogen ny værdi som sådan. Det er digitale tal som kan ses på en skærm, overføres mellem konti, og ikke mindst bruges eksempelvis via et betalingskort. Banken tjener renter og gebyrer ved dette arrangement, og pengene garanters af staten, -altså dig og mig.

Pengemængden er steget til det firdobbelte i perioden 1991 til 2008 i Danmark. Fra 200 milliarder til 800 milliarder.

 

Banker skaber bobler

Det gik strålende for bankerne i 00’erne, lige indtil 2008. Finansboblen sprang, og krise og arbejdsløshed fulgte. Krisen kostede Danmark 400 milliarder, og staten (skatteyderne) måtte gå ind og redde bankerne. Det største økonomiske “bail out” i verdenshistorien betalt af skatteyderne. Fortjenesten var individualiseret og tabet kollektiviseret til resten af samfundet. Et genialt arrangement… for bankerne.

Henry Ford udtalte engang om vores pengesystem og bankernes rolle i det: “It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.” Det er sikkert godt nok, at folk ikke forstår vores bank- og monetære system, for hvis de gjorde det, tror jeg, at der ville være en revolution før i morgen formiddag.”

Den tyske økonomiprofessor Richard A. Werner har i sin bog “New Paradigm in Macroeconomics” påvist, at de private bankers pengeskabelse er en nøgleårsag til boblernes stadige genkomst. Denne pengeskabelse har skabt utrolige formuer og gevinster for enkeltpersoner, banker og andre finansielle aktører. En udvikling som stadig foregår åbenlyst.

Problemet er, at den måde pengeskabelsen fungerede på under finanskrisen, stadig ikke er blevet ændret væsentligt, og at samfundet derfor stadig er truet af de finansielle markeders spekulative økonomi. En økonomi som i højere og højere grad kommer udenfor samfundets kontrol, med mindre politikerne gør sig umage for igen at få hånd i hanke de private bankers ageren og laden. Der er bred politisk enighed om, at bankerne har fået uhensigtsmæssigt meget magt, men hidtil er utroligt få tiltag sat i gang til at gøre noget ved problemet.

Ib Ravn, lektor ved Aarhus Universitet

“Det er et politisk spørgsmål, om bankerne skal beholde dette privilegium til at skabe næsten alle Danmarks betalingsmidler, givet at de udlåner dem med egen fortjeneste for øje og aldeles uden samfundsansvar. Men at forstå, at det forholder sig sådan, er et demokratisk anliggende, hinsides partipolitik. Uden denne viden kan vi og vores folkevalgte ikke træffe informerede beslutninger.” (Ib Ravn, lektor ved Aarhus Universitet og bestyrelsesmedlem i foreningen Gode Penge)

 

 

 

 

 

Læs evt også artiklerne:

STYRER FINANSVERDENEN OS DIREKTE MOD FINANSKRISE 2.0?

 

DANSKE BANKS SKATTEFINTE: BETALTE 2 PROCENT I SKAT

 

 
 

 

Kilder: IMF, thenational.ae, financialpost.com, reuters, CNBC, finans.dk

 

 BLIV MEDLEM og få adgang til alle vores artikler - Klik her