Danmark er uforberedt: Ny stormflod kan ødelægge huse og infrastruktur for 400 milliarder

DTU rapport viser at Danmark i høj grad er uforberedt

Seneste forskning fra DTU indikerer, at vi står over for langt større økonomiske konsekvenser fra stormfloder end tidligere antaget. Ifølge DTU’s analyse kan skaderne fra ekstreme vejrhændelser potentielt overgå de tidligere estimater betydeligt, skriver Ugebrevet Mandag Morgen.

Professor ved DTU, Kirsten Halsnæs, der har ledet undersøgelsen, understreger alvoren af situationen og den direkte indvirkning det kan have på danskerne, både økonomisk og psykosocialt, som understreget af de seneste oversvømmelser.

Ifølge professor Halsnæs er der et presserende behov for en systematisk og bredere tilgang til løsninger på vandrelaterede trusler, der går ud over traditionelle metoder som diger. Hun advarer om, at uden væsentlige politiske tiltag vil Danmark stå over for endnu mere alvorlige konsekvenser, idet tallene indikerer, at der vil være få steder i Danmark, der ikke vil blive berørt af fremtidige stormfloder.

Miljøminister Magnus Heunicke erkender, at Danmark ikke er tilstrækkeligt forberedt på de klimaforandringer, vi står overfor. I en kommentar citeret af Mandag Morgen, nævner han, at de omfattende skader, der allerede er oplevet, tydeligt viser behovet for øget indsats. Heunicke lægger vægt på betydningen af at accelerere kystbeskyttelsesprojekter og understøtte større infrastrukturprojekter, der er essentielle for statslige værdier, som eksempelvis lufthavne og metrosystemer.

 

Ødelæggelser på en halv million bygninger og infrastruktur for 400 mia. kr.

Oversvømmelserne vil kun blive værre

Den potentielle ødelæggelse forårsaget af stormfloder kan være skader på op imod en halv million ejendomme og økonomiske tab der kan overstige 400 milliarder kroner inden århundredets udgang. Selv under mere tilbageholdende forudsætninger er det forventede skadesomfang betragteligt, med væsentlige økonomiske konsekvenser for hundrede tusinde ejendomme.

Disse advarsler indikerer, at Danmark står over for en voksende nødvendighed af at revurdere og forstærke sit forsvar mod naturkatastrofer, og at tiden er inde til at handle for at sikre landets fremtidige modstandsdygtighed.

 

Der kan være steder i Danmark vi ikke kan opbygge igen og igen

For Alternativets miljøtaordfører, Sascha Faxe, kommer de aktuelle oversvømmelser ikke som nogen overraskelse. De er ifølge hende en konsekvens af en kortsigtet tilgang i samfundsplanlægningen.

“Det er essentielt, at vi begynder at planlægge for de næste flere generationer fremadrettet, at identificere og prioritere de områder, der kræver øjeblikkelig beskyttelse, således at tilfældigheder og bestående sociale skel ikke diktérer vores sikkerhedsforanstaltninger,” forklarer hun.

Når hun bliver spurgt, om det betyder, at nogle områder skal opgives, erkender Faxe den hårde realitet. “Det er en hård nødvendighed at erkende, at vi må forlade nogle områder. Ignorering af denne dialog er det samme som at fralægge sig ansvaret. Vi står overfor en realitet, hvor nogle dele af Danmark ikke kan eller skal genopbygges igen og igen, og derfor vil disse områder måtte vige pladsen. Denne virkelighed vil kun blive mere udbredt, hvis ikke vi markant og hurtigt reducerer vores emissioner,” siger Sascha Faxe til Mandag Morgen.

Danmark har omkring 8000 kilometer kyststrækning, og der er få ressourcer til at bygge så mange diger.

 

Hver sjette bolig kan blive usælgelig ifølge Boliga

Vandtruslen kommer ikke kun fra havet. På landsplan er det hver sjette bolig, som ifølge en opgørelse fra Boliga er i høj risiko for at blive oversvømmet af vand fra enten havet, himlen eller grundvandet.

“Helt overordnet for boligmarkedet begynder vi at have nogen, der ikke vil købe huse særlige steder på grund af risikoen for oversvømmelser. Der er huse, der slet ikke kan blive solgt,” udtaler Lars Groth fra Boliga til TV2.

I Læsø, Lemvig og Lolland er over 38 procent af boligerne i høj risiko for at blive oversvømmet via enten grundvand, regnvand eller havvand.

På dette link kan man via Boligas DinGeo undersøge om ens bopæl i er risiko for oversvømmelser.

 

Relaterede artikler:

Fra New York til Jakarta – mange kystbyer synker hurtigere end stigningen af havniveauer

Det stigende antal naturkatastrofer chokerer politikere: ”Vi er nødt til at øge tempoet i kampen mod klimaændringer”

Ny rapport viser en tredobling af den globale sårbarhed over for havvandsstigninger

 

Kilder: DTU, Ugebrevet Mandag Morgen, TV2, Boliga, dr.dk, Miljøministeriet, Kystdirektoratet.

 

 BLIV MEDLEM og få adgang til alle vores artikler - Klik her