Danmarks havbund er død og fiskene væk – handling kan dog endnu redde udviklingen

Kronik

Havets tilstand langs de danske kyster er nedslående

Hvis vi kigger ud over vandet langs de danske kyster ser det ofte smukt ud – men virkeligheden under havoverfladen en helt anden. Fiskene er væk og havbunden er død, bortset fra krabberne der trives, fordi der ikke er nogen torsk til at spise dem. Det samme gælder fladfisk og en lang række andre arter der er forsvundet fra kysten.

Undervandsjægere kan ikke længere finde steder i de indre danske farvande, hvor de kan afholde konkurrencer, og lystfiskere langs de danske kyster oplever alle det samme; fiskene er ganske enkelt forsvundet og havbunden ligner mange steder en kirkegård.

Da forskere i april undersøgte forholdene i Vejle Fjord var resultatet ligeledes nedslående. Biologer sejlede på tværs af fjorden for hver 250 meter med en videoslæde. De fik sammenlagt 70 timers video. Eneste fisk på optagelserne var én fladfisk.

”Det er som om, at havet er ved at give op… Robustheden er simpelthen forsvundet, udtaler biolog hos Danmarks Sportsfiskerforbund, Kaare Ebert. ”Hele fødekæden og livet nede på bunden er forsvundet” (dr.dk)

 

Biolog Kaare Manniche Ebert

Kæmpe havområde lagt øde

Forestil dig et område på størrelse med Fyn og Falster, der var lagt fuldstændigt øde for dyre- og planteliv. Dette er virkeligheden under vandoverfladen langs de danske kyster pt.

Den seneste iltsvindsrapport fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet, viser, at iltsvind påvirker en stadig større del af vores farvande. Seniorrådgiver Jens Würgler Hansen er bekymret for, at vi i Danmark har accepteret iltsvind og ikke forstår, at forholdene bliver stadig dårligere i visse områder af vores farvande. (Ritzau)

”Jeg tror, problematikken ville blive taget meget mere alvorligt, hvis dyr og planter døde på land. Under vandet er det ikke synligt, og iltsvind er desværre en abstrakt ting for rigtig mange af os, ” udtaler Jens Würgler.

Det er især kvælstoffer der er skyld i udviklingen, hvor 70 procent af kvælstofudledningerne kommer fra landbrugets gødning af marker. Dertil kommer udledninger fra industrier og rensningsanlæg.

 

Det er stadig muligt at vende udviklingen i havet

Det er dog ifølge eksperter stadigt muligt at vende udviklingen, hvis man for alvor reducerer de voldsomme udledninger fra landbruget. Det kan blandt andet opnås ved at udtage såkaldte lavbundsjorde i langt større grad en man gør nu.

Det kræver også ifølge Danmarks Naturfredningsforening et “opgør med et højindustrielt, intensivt, gigantisk svinelandbrug, der producerer tonsvis af gylle, der skal spredes på vores jord og hvor 80 procent af landbruget bruges til at producere foderafgrøder, selvom det kræver så store mængder gødning, at det er uforeneligt med livet i vores indre danske farvande.” (Altinget.dk)

For at bekæmpe iltsvind og fiskedød er der dog behov for en bred vifte af tiltag. En af de vigtigste foranstaltninger er at reducere tilførslen af næringsstoffer fra landbrug og spildevand ved at implementere mere effektive landbrugspraksisser og forbedre rensning af spildevand. En anden ting er at mindske brugen af fiskeri med trawl, der ødelægger havbunden og fjerner det vigtige ålegræs, der normalt kan ilte farvandene. Desuden er det vigtigt at overvåge og regulere industrielle aktiviteter, der kan bidrage til forurening af havet.

 

Er der brug for en langt større bevidsthed om tilstanden ved kysterne?

I årevis har et dansk firma eksempelvis udledt spildevand fra den norske olieindustri i Storebælt ved Agersø med katastrofale konsekvenser for undervandslivet. En omstændighed der medførte et borgerforlag om stop af import af giftigt spildevand.

Måske er det i det hele taget en langt større bevidsthed i befolkningen om udviklingen, der skal til for at vende den.

Hvis en sådan forurening havde foregået på land havde det fremkaldt et ramaskrig med et samme, men fordi det foregår under vandet kan en sådan praksis som ved Agersø fortsætte i årevis.

Det danske havmiljø er ganske enkelt under hårdt pres og risikerer ifølge biologer et kollaps, hvis der ikke tages flere konkrete initiativer til at beskytte havene omkring Danmark og rette op på mange års mangel på effektiv handling.

Der skal investeres i langsigtede løsninger og samarbejde mellem forskellige interessenter, herunder regeringen, landmænd, industri og fiskere.

 

Se evt. video om emnet:

 

Relaterede artikler:

Vi har hårdt brug for en ny landbrugsrevolution siger Nobelprisvinder og tidligere energiminister

Historisk aftale om at beskytte havene også uden for de nationale grænser

Vidunderplante opsuger CO2 35 gange bedre end træer og plantes nu i millionvis – under vandet

 

Kilder: Politiken, Berlingske, Ritzau, Miljøstyrelsen, dr.dk, dn.dk, Danmarks Sportsfiskerforbund.

 

 BLIV MEDLEM og få adgang til alle vores artikler - Klik her