Dyrkning af tang anses af flere forskere som et kinderæg i kampen mod klimaændringer

Tangdyrkning kan blive et vigtigt tiltag mod klimaændringer

De fleste er bekendt med den vigtige rolle skove har, når det drejer sig om, at opsuge co2 fra atmosfæren. Men vi er nok mindre vidende om potentialet i tangskove, der vokser i havene. (World Economic Forum)

Tangdyrkning kan blive et vigtigt tiltag i kampen mod klimaændringer, lyder det fra flere internationale forskere – og det er der især 3 gode grunde til:

-Tang opsuger CO2 bedre end træer og spiller en afgørende rolle for havenes evne til at absorbere drivhusgasser.

-Tang er en rig kilde til protein og kan dyrkes uden brug af ferskvand, sprøjtemidler eller gødning. Derudover optager produktionen ikke landbrugsareal.

-Tang afsyrer havene og renser dem for overskydende næringsstoffer.

Det er blandt andet det norske forskningsinstitut SINTEF, der gør sig til fortaler for at tangproduktion kan være et såkaldt ”kinderæg” i kampen mod klimaændringer:

Tang er en CO2-venlig og rig kilde til protein

“Tangdyrkning i stor skala giver flere muligheder for at fange og lagre CO2 fra atmosfæren, og tiden er moden til at udnytte potetialet i denne positive klimaløsning”
“Løsningen kræver ingen avanceret teknologi til lagringen af den CO2 som bindes”.

“Derudover vokser tang hurtigt og giver et stort arealafkast i forhold til landbaserede planter. Til dette bruger tangen fotosyntese, som er gratis.” (sintef.no)

Udtalelserne kommer fra Jorunn Skjermo, seniorforsker ved det norske forskningsinstitut SINTEF. Hun har arbejdet med tang og dets egenskaber i mere end 20 år. Nu slår hun og hendes kolleger et slag for at bruge tang som en klimatforanstaltning, der er hurtig at sætte i værk.

Hvis vi dyrker tang, vil dette binde store mængder CO2 fra atmosfæren. I praksis betyder det, at tangen kan hjælpe os med at fjerne CO2 og opbevare den – for eksempel som en jordforbedrer i landbruget eller ved at deponere den på så store dybder, at den bliver der i mange år, såkaldt sedimentation. Dette er en metode kaldet CDR, hvilket betyder kulstofopsamling og fjernelse. («carbon dioxide removal»).

En anden klimagevinst er, at tang også kan mindske udslippet af metan fra landbruget. Metan tegner sig for 25 procent af den globale opvarmning, og ifølge FN´s klimarapport skal vi drastisk mindske udslippet af metan. Dette kan nemlig være en hurtig klimabremse vi har så hårdt brug for.

Marineforsker Pia Winberg

Metanemissioner fra kvæg bidrager til den globale drivhusgasudledning i samme størrelsesorden som CO2-udledningen fra den globale transportsektor.

Fodersammensætningen er imidlertid afgørende for mængden af ​​metan, der frigives af drøvtyggere.

Hvis vi tilføjer tang til foderet, kan metanemissionerne imidlertid reduceres betydeligt, lyder det fra SINTEF.

Verdensnaturfonden og den australske marineforsker, Pia Winberg er også stærke fortalere for tangproduktion i stor skala. Winberg udtaler til BBC, “at tangens hurtige væksthastighed og evne til at absorbere store mængder kuldioxid kan hjælpe med at bekæmpe klimaændringer, afsyre havene og ændre den måde, vi dyrker på, ikke bare i havene, men også på landjorden. Winberg mener kort sagt, at en afværgelse af de værste klimaforandringer vil indebære dyrkning af mere tang – meget mere.” (BBC)

“Hvis vi brugte den infrastruktur, vi har i havet og skabte tang-øer, ville vi faktisk fjerne mange af de klimaændringsproblemer vi har i dag,” udtaler Winberg til BBC.

Tang er allerede i dag den største afgrøde i verden og bruges også i produktion af helseprodukter og fødevareproduktion til mennesker. De fleste der har smagt tangchips kan sikkert nikke genkendende til, at de smager ret godt.

Det der ifølge forskerne er brug for er, at vi i stor skala skal udvide tangproduktionen som en let tilgængelig metode til at absorbere CO2 fra atmosfæren, skabe CO2-venlig fødevareproduktion og samtidig rense havene. Det er masser af plads i havene – det vurderes, at havområder på 6 gange Australiens størrelse er velegnet til tangproduktion.

 

Relaterede artikler:

Metan står for 25 % af den globale opvarmning og skal reduceres drastisk ifølge FNs klimapanel

Vidunderplante opsuger CO2 35 gange bedre end træer og plantes nu i millionvis – under vandet

Dybhavet har uanede fiskebestande og er måske løsningen på klimakrisen

Man kan faktisk hive CO2 ud af atmosfæren – og det er billigere end du tror

Massiv plantning af træer vil kunne udligne et årtis udledning af C02

Hvaler er afgørende for at bremse klimaforandringer – og her er årsagerne

Store flokke af blåhvaler er vendt tilbage til Antarktis og det er gode nyheder for klimaet

 

Kilder: BBC, sintef.no, World Economic Forum, time.com, worldwildlife.org.

 

 

 

 

 

 BLIV MEDLEM og få adgang til alle vores artikler - Klik her