Europæisk land foreslår oprettelse af FN-ekspertgruppe om styring af solens varmestråling

Kan man styre solens stråler og dæmpe globale temperaturer?

Schweiz foreslår oprettelsen af den første ekspertgruppe under FN til at undersøge risici og muligheder ved solstrålestyring (solar radiation modification, SRM), en række stort set uafprøvede teknologier, der sigter mod at dæmpe solen og dermed den globale opvarmning.

Gruppen skal bestå af eksperter udpeget af medlemsstaterne i FN’s miljøprogram, UNEP, og repræsentanter fra internationale videnskabelige organisationer. Forslaget, som er støttet af Senegal, Georgien, Monaco og Guinea, skal forhandles og stemmes om ved UNEP´s møde i Nairobi, Kenya. Initiativet kommer som en del af Schweiz’ bestræbelser på at fremme en informeret diskussion om disse teknologier, især med hensyn til potentielle risici og effekter på tværs af landegrænser.

En talsperson for den schweiziske regering udtalte til Climate Change News, at SRM er “et nyt emne på den politiske dagsorden”, og Schweiz er “forpligtet til at sikre, at staterne er informeret om disse teknologier, især om mulige risici og grænseoverskridende effekter”.

Klimaforskere er overvejende enige om, at den grønne omstilling ikke går hurtigt nok. Der er endda forskere inden for klimavidenskaben, som argumenterer for, at omstillingens langsomhed nødvendiggør, at man begynder at søge efter løsninger, der kan købe tid til at forhindre de såkaldte “tipping points” – feedbackmekanismer, som har potentiale til at accelerere klimaforandringerne yderligere.

Solstrålestyring der er en kendt strategi for såkaldt ”geoengineering” er et dybt omstridt emne, og videnskabsfolk er uenige om, hvorvidt det overhovedet bør udforskes som en potentiel løsning.

Længe udråbt som et futuristisk klimahack, har solstrålestyring dog fået mere omtale i de seneste år, efterhånden som udsigten til at begrænse CO2-udledningerne nok til at begrænse den globale opvarmning til 1,5C er falmet.

 

Muligheder, risici og etiske dilemmaer ved styring af solstrålingen

Solstrålestyring (SRM) er en form for geoengineering, der sigter mod at reflektere en del af solens stråling tilbage i rummet for at køle Jorden og modvirke effekterne af global opvarmning. SRM kan potentielt tilbyde en hurtig, omkostningseffektiv måde at sænke globale temperaturer på, men bringer også en række risici og etiske dilemmaer med sig.

En regulering af solens stråler kunne udskyde tipping points

Mulighederne ved SRM inkluderer hurtig reduktion af Jordens overfladetemperatur, hvilket kan være afgørende i bekæmpelsen af akutte klimaændringer og deres konsekvenser, såsom ekstreme vejrfænomener og stigende havniveauer. Teknologier som udsprøjtning af svovldioxid i stratosfæren eller oprettelse af skyer med havvand for at øge jordens albedo (reflektivitet) er blandt de mest diskuterede metoder.

Imidlertid advarer eksperter om betydelige risici og usikkerheder forbundet med SRM. En af de væsentligste bekymringer er, at SRM ikke adresserer årsagen til klimaændringer – nemlig drivhusgasudledninger. Det kan potentielt føre til en “maskering” af opvarmningen, mens koncentrationen af CO2 i atmosfæren fortsætter med at stige, hvilket kan medføre pludselige og uforudsigelige klimaændringer, hvis SRM pludseligt ophører.

Desuden påpeger forskere som Ken Caldeira fra Carnegie Institution for Science, at SRM kunne have uforudsete effekter på globale vejrmønstre, potentielt forværre tørke eller nedbørsmønstre i visse regioner. James Hansen, en anden fremtrædende klimaforsker, understreger vigtigheden af at reducere CO2-udledninger frem for at stole på usikre geoengineering-teknikker.

Endelig rejser SRM etiske spørgsmål og spørgsmål om hvordan man i givet fald kan styre det internationalt, da indgreb i jordens klimasystem kunne have globale konsekvenser, der påvirker lande og befolkninger ujævnt. Det kræver internationalt samarbejde og omfattende regulering for at sikre, at sådanne indgreb ikke fører til geopolitiske spændinger eller skader på miljøet og menneskeheden.

Et åbent brev underskrevet af mere end 400 videnskabsmænd i 2022 opfordrede til en international “ikke-brugsaftale” af sol geoengineering. Brevet sagde også, at FN-organer, herunder UNEP, “alle er ude af stand til at garantere retfærdig og effektiv multilateral kontrol over udbredelsen af ​​sol geoengineering-teknologier på planetarisk skala”.

Sol geoengineering kunne “introducere en bred vifte af nye risici for mennesker og økosystemer, som ikke er velforståede”, udtalte FN´s Klimapanels forskere i deres seneste vurdering af klimavidenskaben.

I sit forslag til UNEP-forsamlingen anerkender Schweiz da også de “potentielle globale risici og negative virkninger”.

Ines Camilloni, en professor i klimatologi ved University of Buenos Aires, hilste dog Schweiz’ forslag velkommen og sagde, at FN “er i en god position til at faciltiere retfærdige, gennemsigtige og inklusive diskussioner”.

“Hun understregede det presserende behov for at fortsætte forskningen i fordelene og risiciene ved SRM for at vejlede beslutninger omkring forskningsaktiviteter og implementering,” udtalte hun til Climate Change News.

Ken Caldeira fra Carnegie Institution for Science udtaler, at han er mindre bange for konsekvenserne af SRM end for konsekvenserne af at stoppe forskningen i SRM for tidligt, før vi har rettet op på CO2-kredsløbet.

 

Relaterede artikler:

Kan en kæmpe solskærm i det ydre rum blokere noget af solens stråling og køle planeten?

Sikkerhedspolitik og klimapolitik: Et kritisk krydsfelt for global stabilitet og fred

 

Kilder: Climate Change News, Ingeniøren, videnskab.dk, Carnegie Climate Governance Initiative, IPCC.

 

 

 

 BLIV MEDLEM og få adgang til alle vores artikler - Klik her