Europas grønne energiforsyning er steget til hele 60 procent i starten af 2024

Grøn energiproduktion accelerer over al forventning

Europa har i de første to måneder af året genereret en imponerende mængde vedvarende energi på 516,5 terawatt-timer, som opfyldte 60 procent af kontinentets energibehov, skriver det britiske energianalyseinstitut Ember.

Dette niveau af grøn energiproduktion repræsenterer en stigning på 12% sammenlignet med begyndelsen af 2023 og blev primært anført af en betydelig fremgang i produktionen fra vand- og vindkraft samt en vækst i kernekraftproduktionen.

Forbruget af fossile brændsler oplevede en tilbagegang på 12% i samme periode, mens kulkraftværker oplevede et særligt fald på 15%, ifølge Ember.

Trods udbredte forventninger om, at solenergi og vindkraft ville stå for hovedparten af stigningen, blev rekorden for årets produktion faktisk ledet af kernekraft, som så en vækst på 4%, og vandkraft, der udgjorde en historisk høj andel på 17,2% af Europas samlede energiforbrug.

Vandkraft alene havde en vækst på 23% i forhold til sidste år med en samlet produktion på 152 terawatt-timer, og lande som Norge, Frankrig, Schweiz og Portugal stod for størstedelen af denne stigning. Dette var faktisk seks gange så meget som kontinentets samlede sol-energiproduktion, som toppede med 24 terawatt-timer.

Vindkraft bidrog også væsentligt med 137,5 terawatt-timer produceret i januar og februar, hvilket er en forøgelse på 14%.

Betydelig fremgang i vandkraft, vindkraft og kernekraft

Flere lande har rapporteret om dage eller endda længere perioder, hvor to tredjedele eller mere af deres energiforbrug blev dækket af vedvarende energi. Eksempelvis har Portugal i en længere periode været på 100% grøn energi og forbrugernes elregning var næsten nul i 6 dage i træk.

Frankrig har øget sin elektricitetseksport med 500% i løbet af første kvartal af 2024 sammenlignet med samme periode i 2023 og forventes at hæve nettoelektricitetseksporten til et nyt rekordniveau for hele året, ifølge data fra Energy Charts og LSEG. Som Europas største nettoeksportør af elektricitet og en af de største europæiske producenter af ren energi, spiller Frankrig en afgørende rolle som leverandør af vedvarende energi på tværs af kontinentet, skriver Reuters.

Samtidig arbejder flere lande i Europa på nyskabende og vidtrækkende tiltag for at inkorporere mere vedvarende energi i deres lokalsamfund. Som eksempel fører Liverpool an med planer om at konstruere verdens største tidevandskraftværk over Mersey-floddeltaet.

 

Krigen i Ukraine har ændret konteksten for grøn energi i Europa

Den globale energikrise og Ruslands invasion af Ukraine har ændret konteksten for Europas energiovergang. Nogle lande har nu signaleret en hurtig overgang væk fra både kul og gas, og markederne for rene teknologier udvider sig hurtigt, skriver Ember.

Elektricitet produceret fra kul er faldet med 25% siden 2015, hovedsageligt erstattet af vind- og solenergi. Denne overgang er primært drevet af Vesteuropa, mens fremskridtene i Øst- og Sydøsteuropa generelt har været meget mere begrænsede indtil videre. Overordnet set udgør fossile brændstoffer stadig 45% af elektricitetsproduktionen.

Sarah Brown, fra energianalyseinstituttet Ember udtalte ved lanceringen af deres European Electricity Review 2024:

“EU’s energisektor står midt i et monumentalt skifte. Fossile brændstoffer spiller en mindre rolle end nogensinde, efterhånden som et system med vind og sol som rygraden træder i kraft. Energikrisen og Ruslands invasion af Ukraine førte ikke til en genopblussen af kul og gas – langtfra. Kul er på vej ud, og i takt med at vind og sol vokser, vil gas være det næste, der går ind i en terminal nedgang.”

Ifølge Electricity 2024, en ny rapport fra Det Internationale Energiagentur (IEA), forventes el-efterspørgsel på verdensplan at accelerere i løbet af de næste tre år, hedder det i en pressemeddelelse fra IEA. Den yderligere efterspørgsel forventes dog at blive dækket af vedvarende energi.

Vedvarende energi fortsætter med at udvide sig hurtigt, hvilket gør det muligt for produktionen af ​​grøn energi at overgå efterspørgslen efter strøm.

 

Relaterede artikler: 

Grønne teknologier står nu for hovedparten af Kinas vækst og det udfordrer Vesten

Portugal er på 100% grøn energi og forbrugernes elregning er næsten nul i 6 dage i træk

Skiftet til grøn energi er “ustoppeligt” og giver håb om de 1,5 grader ifølge Det Internationale Energiagentur

 

Kilder: Ember-climate.org, Good News Network, Reuters, Det Internationale Energiagentur, World Economic Forum.

 BLIV MEDLEM og få adgang til alle vores artikler - Klik her