Gode klimanyheder: Antarktis grundfjeld hæver sig og det kan måske redde os fra havstigninger

 

Grundfjeldet kan hæve sig op mod 8 meter

Danske forskere fra DTU står bag står bag en opsigtsvækkende, ny rapport om hastigt stigende landstigninger i Antarktis.

Den overraskende gode nyhed er, at disse stigninger efter al sandsynlighed vil betyde reducerede havvands stigninger på den nordlige halvkugle og mindre afsmeltning af isen i fremtiden.

”De uventede hastige landhævninger kan måske bidrage til at hindre ismasserne i at kollapse som følge af tab af is i Antarktis” (dtu.space.dk)

Den hurtige stigning af grundfjeldet vil simpelthen løfte mere af isen på land, og dermed undgå den hurtigere afsmeltning fra det opvarmede havvand. Landstigningen kan blive op mod 8 meter over de næste hundrede år.

Kysten ved Amundsen Havet i det vestlige Antarktis bidrager alene med 25 procent af alt smeltevand fra is på kloden; det vil også sige, den bidrager med en væsentlig del til den globale stigning i havniveauet og er derfor sårbar for katastrofalt sammenbrud.

De overraskende fund fra forskerne fra DTU, tyder på, at islaget kan stabilisere sig væk fra katastrofalt sammenbrud.” (science.sciencemag.org)

Valentina Barletta, forsker ved DTU

“Den store mængde vand, som er oplagret i Antarktis har betydning for hele kloden, men især for det nordlige Europa,” siger Valentina Barletta, der er hovedforfatter til den nye opdagelse.

Som følge af en kombination af tyngdeeffekter vil is, der smelter fra Antarktis, overraskende nok især få havene til at stige i Nordeuropa. I modsætning hertil vil is, der smelter fra Grønland, have minimal effekt her, men i stedet øge vandstanden på de sydlige breddegrader og dermed yderligere medvirke til at destabilisere iskappen i det vestlige Antarktis. (dtu.space.dk)

 

Feedback-mekanisme og måske en “game changer”

Grundfjeldets stigninger var ikke ukendte, men den hastighed, hvorved det foregår betyder nu, at stigninger der normalt ville tage århundreder, måske kan ske på årtier.

I årene mellem 2012 og 2017 er omkring 219 milliarder ton is årligt afsmeltet fra Antarktis. Det svarer til at havene stiger 0,6 millimeter hvert eneste år i denne periode. Tidligere, før år 2012 afsmeltede der således meget mindre is, nemlig 76 milliarder ton om året, hvilket svarer til en havstigning på 0,2 millimeter årligt.

Landhævningen af Antarktis virker dog som en slags feedback-mekanisme, der på forskellig vis kan bremse isens afsmeltning.

“I forhold til mange realistiske klimamodeller, skulle dette være nok til at stabilisere iskappen,” siger Terry Wilson, fra Earth Sciences på Ohio State University, der er den anden ledende forsker på studiet. Terry Wilson går så vidt som at kalde de nye opdagelser for en “game changer”.

Hvis den fremtidige globale opvarmning bliver for ekstrem, mener forskerne dog, at iskappen eller ishylden, der er undermineret af havet, på det vestlige Antarktis højst sandsynligt vil brække af, selv om der findes en stabiliserende feedback-mekanisme. (dtu.dk)

Isen i det vestlige Antarktis udgør 25 procent af alt smeltevand

Når planetens gennemsnits temperaturer stiger, så gør faren det også. Rick Aster fra Colorado State University, en anden af ​​forfatterne advarer: “For at forhindre verdenshavenes niveauer i at stige mere end et par fod i dette århundrede og ud over, skal vi stadig begrænse drivhusgaskoncentrationer i atmosfæren, – dette kan kun ske gennem internationalt samarbejde og innovation. ” (Climate News Network)

Landhævningen af Antarktis kan måske nok hindre isens afsmeltning i fremtiden, men ikke så meget, at vi kan droppe de hårdt tiltrængte klimatiltag, eller for den sags skyld negligere alle andre alvorlige bivirkninger af klimaforandringerne. Vi der bor på den nordlige halvkugle ser dog ud til at have fået lidt mere tid til at bremse klimaforandringerne.

De nye resultater om mindre afsmeltning fra Antarktis, er i hvert fald en positiv klimanyhed for en gangs skyld.

 

Facts: Hvis al is i det vestlige Antarktis smeltede ville de betyde havvandsstigninger på 3 meter.

Hele Antarktis udgør næsten 2/3 af alt ferskvand på kloden (i frossen form), og hvis al isen smeltede ville det betyde havvandsstigninger på 70 meter. (climatenewsnetwork.net)

Tre billioner tons is er gået tabt fra Antarktis siden 1992.

 
 

 

 

 

Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet, hvis du vil modtage de gode historier i din indbakke gratis.