Granatæbler booster immunsystemet og kræftbekæmpende T-celler viser tysk studie

Granatæbler udløser en forsyning af foryngede T-celler

En ny undersøgelse viser, at et stof der findes i granatæbler markant booster immunsystemet til at bekæmpe kræft – og udløser en konstant forsyning af foryngede T-celler.

Forskere fra det tyske forskningsinstitut Georg-Speyer-Haus og Goethe Universitetet, var i stand til at identificere en ny tilgang til behandling af colorektal cancer (CRC).

Colorektal cancer er kræft i tyk- og endetarmen, og er en af de hyppigste kræftformer med ca. 3000 nye patienter om året i Danmark. (sundhed.dk)

I prækliniske modeller såvel som i undersøgelser af humane immunceller fandt forskene ud af, at urolithin A, et metabolitprodukt fra granatæblet, på bæredygtig vis forbedrer immuncellernes funktion i deres kamp mod kræft.

Efter behandling med urolithin A bliver tumorbekæmpende immunceller, såkaldte cytotoksiske T-celler, til T-hukommelsesstamceller: Potente immunstamceller, der på grund af deres evne til at dele sig konstant forsyner immunsystemet med foryngede, ikke-udmattede T-celler. Dette hæmmer kræftvækst ved direkte at modulere immunsystemet. Resultaterne er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Immunity. (Georg-Speyer-Haus, Institute for Tumor Biology and Experimental Therapy)

Dræber T-celler omringer kræftcelle

Colorektal cancer er fortsat en sygdom med høj dødelighed i fremskredne stadier. I de senere år har talrige forskningsresultater forbedret tidlig diagnose og behandling, selvom desværre ikke alle patienter reagerer tilstrækkeligt på nye terapeutiske tilgange. Aktuel forskning tyder på, at et særtræk ved tumorsygdomme er immundysfunktion: Immunceller, der skal bekæmpe tumoren, undertrykkes specifikt af tumorens omgivende væv, tumormikromiljøet. Som et resultat er T-celler, som er den naturlige immunrespons mod kræft, begrænsede i deres funktion, hvilket tillader tumoren at vokse og sprede sig ukontrolleret.

Forskerholdet ledet af professor Florian Greten er nu kommet et markant skridt nærmere en mulig løsning på problemet. Forskerne viste, at urolithin A inducerer en biologisk vej, der genbruger og fornyer mitokondrier, “kraftværkerne” i T-celler, gennem en proces kendt som mitofagi. Ældede og beskadigede mitokondrier i T-cellerne fjernes derved og erstattes af nye, funktionelle T-celler. Dette ændrer det genetiske program for T-cellerne, som dermed er bedre i stand til at bekæmpe tumoren.

Forskerne demonstrerede det terapeutiske potentiale af urolithin A på to måder: På den ene side kan urolithin A bruges som fødevare i den prækliniske model, hvilket begrænser tumorvækst og endda virker synergistisk med eksisterende immunterapi. På den anden side blev fordelene ved urolithin A også observeret på humane T-celler. In vitro-behandling med urolithin A “forynger” humane T-celler og producerer T-hukommelsesstamceller i laboratoriet.

Granatæbler tilskrives flere gavnlige egenskaber

Dominic Denk, MD og hovedforsker på studiet forklarer:

”Vores resultater er særligt spændende, fordi fokus ikke er på tumorcellen, men på immunsystemet, det naturlige forsvar mod kræft. Det er her, der stadig mangler pålidelige behandlingsmæssige tilgange for patienter med colorektal cancer. Ved eventuelt at forbedre kombinationsterapien med eksisterende immunterapier åbner studiet op for meningsfulde muligheder for videre klinisk anvendelse. Vi håber at bruge dette til bæredygtigt at forbedre behandlingen af ​​tyktarmskræft, men også af andre kræftformer.” (Goethe Universitet, Frankfurt am Main)

Det er langt fra første gang, at granatæbler er blevet sat i forbindelse med forbedret helbred. Andre studier har vist, at frugten også kan have en gavnlig effekt i forhold til prostata-, bryst- og lungekræft.

Granatæbler er desuden sat i forbindelse med et generelt bedre immunforsvar, bedre udholdenhed, og at frugten også har vis effekt over for type-2 diabetes og for højt blodtryk.

 

Relaterede artikler:

En ny epoke i kræftbehandling kan være på vej efter succes med ny mRNA teknologi

Forskere booster kroppens immunforsvar ved hjælp af nanopartikler

 

Kilder: Immunity; Expansion of T memory stem cells with superior anti-tumor immunity by Urolithin A-induced mitophagy, Georg-Speyer-Haus, Institute for Tumor Biology and Experimental Therapy, Goethe Universitet, Frankfurt am Main, sciencedaily.com, sundhed.dk.

 BLIV MEDLEM og få adgang til alle vores artikler - Klik her