Klimaforandrende menneskelig aktivitet kan forårsage 1 milliard dødsfald ifølge nye beregninger

Vi ser ind i en fremtid med massedød, hvis vi ikke handler mere aktivt. (Billede NOAA)

Et nyt studie tyder på, at hvis den globale opvarmning når to grader, kan klimaændringer forårsaget af menneskelig aktivitet føre til for tidlig død af cirka en milliard mennesker i løbet af det næste århundrede ifølge nye beregninger. Olie- og gasindustrien er ansvarlig for over 40 % af CO2-udledningerne, hvilket påvirker livet for milliarder, især dem i ressourcesvage samfund.

Forskerne bag de nye beregninger opfordrer kraftigt til mere aktive energipolitikker, der kan muliggøre øjeblikkelige og væsentlige reduktioner af CO2, og anbefaler et øget niveau af regerings-, virksomheds- og borgerindsats for at fremskynde reduceringen af CO2 i atmosfæren med det formål at minimere antallet af forventede menneskelige dødsfald. (University of Western Ontario og phys.org)

“Sådan en massedød er klart uacceptabel. Det er virkelig temmelig skræmmende, især for vores børn,” udtaler professor Joshua Pearce, hovedforsker på det nye studie. “Når klimaforskere laver deres beregninger og derefter rapporterer om dem, hælder alle til at underdrive, for ingen vil lyde som “Doktor Dommedag”. Det har vi også gjort her, og det ser stadig ikke godt ud.”

Forskerne fandt i en omfattende metaanalyse af omkring 180 videnskabelige artikler om de menneskelige omkostninger ved CO2 udledning, at der er konsensus om “1.000-tons-reglen”, som er et skøn over, at en fremtidig for tidlig død bliver forårsaget, hver gang der bruges omkring 1.000 tons fossilt brændstof.

Olie- og gasindustrien er ansvarlig for over 40 % af CO2-udledningerne

“Energital som megawatt betyder noget for energiforskere som mig, men ikke for de fleste mennesker. På samme måde, når klimaforskere taler om ppm (parts per million) kuldioxid, betyder det ikke noget for de fleste mennesker. Et par graders gennemsnitlig temperaturstigning er heller ikke helt håndgribeligt. Dødsfald er dog noget, vi alle forstår,” udtaler professor Pearce.

“Hvis man tager det videnskabelige konsensus om 1.000-ton-reglen alvorligt og kører tallene, svarer menneskeskabt global opvarmning til en milliard for tidligt døde i løbet af det næste århundrede. Det er klart, at vi er nødt til at handle. Og vi skal handle hurtigt” siger Pearce.

Som ekspert inden for energipolitik, håber Pearce at man kan ændre og udfordre sproget og anvendelsen af tal for global opvarmning, så flere beslutningstagere og industriledere vil forstå de barske sandheder om verdens afhængighed af fossile brændstoffer.

“Efterhånden som prognoser fra klimamodeller bliver klarere, kan den skade, vi påfører vores børn og kommende generationer, i stigende grad tilskrives vores handlinger,” udtaler Pearce i en pressemeddelelse.

Når denne direkte sammenhæng anerkendes, kan ansvaret for CO2 udledningerne ikke længere ignoreres. Undersøgelsen viste, at for at imødekomme disse enorme fremtidige forpligtelser og redde så mange menneskeliv som muligt, er menneskeheden nødt til at stoppe med at bruge fossile brændstoffer så hurtigt som muligt ved at følge en meget mere aktiv tilgang til energieffektivitet og vedvarende energi.

Ifølge det nye studie bør energipolitikken til at afbøde klimaforandringer prioriteres inden for følgende hovedområder:

• Forbedret energibesparelse og effektivitet samt rationel brug af energi, understøttet af regeringsprogrammer for industrielle, landbrugs-, transport-, bolig- og husholdningsbrugere.

• Fuld erstatning af kul, olie og naturgas med brændstoffer uden kulstofindhold (f.eks. brint, elektricitet osv.) fra vedvarende energikilder som vandkraft, vind, jordvarme, biomasse og solenergi, skaleret og distribueret for at skabe robuste strømnetværk.

• Udvikling af teknologier til håndtering af CO2 affald og naturlig opsamling og lagring af CO2, herunder kulstofbindings- og regenerativt landbrug.

• Stop for tilskud til olie- og gasindustrien og afgifter på CO2 udledninger i stedet.

“Præcist at forudsige fremtiden er meget svært. 1000-ton reglen er kun en skønsmæssig bedste vurdering inden for en vis størrelsesorden. Antallet af forårsagede dødsfald vil sandsynligvis ligge mellem en tiendedel af en person og 10 personer per 1.000 tons. Uanset det, er bundlinjen, at vi skal handle hurtigt, stadig krystalklar,” udtaler Pearce. “Global opvarmning handler om liv eller død for en milliard mennesker. Næsten alle er enige om, at ethvert menneskeliv er værdifuldt, uanset alder, kulturel eller racemæssig baggrund, køn eller økonomiske ressourcer. Derfor skal energiomstillingen ændres meget, meget hurtigere, og den skal begynde nu.”

 

Kilder: University of Western Ontario, phys.org, National Oceanic and Atmospheric Administration, Publisher of Open Access Journals: Quantifying Global Greenhouse Gas Emissions in Human Deaths to Guide Energy Policy.

 

 

 BLIV MEDLEM og få adgang til alle vores artikler - Klik her