Koralrev kan reddes på kun 4 år viser nye lovende forsøg

Et restaureret rev fire år efter. Credit: The Ocean Agency

Mens flertallet af verdens koralrev er truede, giver nye forsøg nogle opmuntrende nyheder: Bestræbelser på at genoprette koralrev øger ikke kun koraldækningen – de kan også bringe vigtige økosystemfunktioner tilbage, og overraskende hurtigt.

Et projekt ledet af forskere i Storbritannien og Indonesien har med succes genopdyrket beskadigede koralrev på bare fire år, skriver BBC Science Focus Magazine, der også har interviewet nogle af studiets forskere:

“Hastigheden af genopretningen, vi så, var utrolig,” udtaler Dr. Ines Lange fra University of Exeter. “Vi havde ikke forventet en fuld genopretning af revets strukturproduktion efter kun fire år.”

“Vi fandt ud af, at restaurerede koralrev kan vokse med samme hastighed som sunde koralrev blot fire år efter transplantation af koraller… Dette betyder, at de tilbyder masser af levesteder for marineliv og effektivt beskytter den tilstødende ø mod bølgeenergi og erosion.”

Projektet, der fandt sted under Mars Coral Reef Restoration Programme i South Sulawesi, Indonesien, markerer et af de mest ambitiøse forsøg på at genoplive koralrev, der har lidt under årtiers ødelæggelser forårsaget af sprængningsfiskeri. Denne fiskemetode havde efterladt revene i en tilstand, hvor naturlig genopretning syntes umulig, primært på grund af det løse koralskær, der forhindrede koralernes larver i at etablere sig.

 

Netværk af sandbelagte stålstrukturer

Som svar på denne udfordring implementerede forskerholdet en metode, der involverede tilføjelsen af et kontinuerligt netværk af sandbelagte stålstrukturer, designet til at stabilisere det løse skær og skabe et grundlag for transplantation af koraller. Hovedspørgsmålet for projektet var, i hvilket omfang og hvor hurtigt disse restaurerede områder kunne forventes at genoprette sig. Ved at analysere carbonat budgetterne for 12 forskellige restaurerede steder, med varierende aldre op til fire år, forsøgte forskerne at få indblik i revets vækstpotentiale.

Dr. Lange forklarer vigtigheden af disse fund: “Koraller tilføjer konstant calciumcarbonat til revstrukturen, mens nogle fisk og søpindsvin eroderer det væk. Ved at beregne det samlede carbonatbudget får man et klart billede af, om revet som helhed er i vækst eller tilbagegang.” Hun understreger vigtigheden af positiv revvækst for at følge med i havstigningen, beskytte kyster mod storme og erosion og tilvejebringe levesteder for revets fauna.

Resultaterne af studiet var meget opmuntrende; efter blot fire år havde de transplanterede koraller ikke alene genoprettet koraldækningen, men også carbonatproduktionen, således at netto-carbonatbudgettet tredobledes, hvilket svarer til sunde kontrolområder. Imidlertid blev der observeret betydelige forskelle i sammensætningen af de restaurerede revsamfund, hovedsageligt på grund af en præference for transplantation af forgrenede koraller, hvilket ifølge forskerne “kan påvirke levesteds forsyningen for visse marine arter og modstandsdygtigheden over for fremtidige hedebølger.”

 

Effektive redskaber til at genskabe rev rundt om i verden

Koralrev er levesteder for et rigt marineliv

Selvom der er behov for yderligere langsigtede studier for at forstå disse områders udvikling over tid, illustrerer projektets succes vigtigheden af aktiv forvaltning i genopretningen af koralrevenes økosystemfunktioner.

Forskerne udtrykker optimisme om, at de restaurerede rev naturligt vil tiltrække en mere mangfoldig blanding af koralarter over tid. Dog påpeger de, at succesen for sådanne restaureringsprojekter vil afhænge af en række faktorer, inklusive lokale miljøforhold og anvendte teknikker. Som Dr. Lange konkluderer: “Der findes ingen universalløsning, men vi håber, at dette positive eksempel kan tjene som inspiration for andre koralrevs restaureringsprojekter rundt om i verden.”

“Disse resultater giver os den opmuntring, at hvis vi hurtigt kan reducere emissioner og stabilisere klimaet, har vi effektive værktøjer til at hjælpe med at genskabe fungerende koralrev,” udtaler Tim Lamont, forsker ved undersøgelsen ved Lancaster University.

Der vil eksempelvis blive installeret samme strukturer på tværs af Great Barrier Reef i løbet af de næste par år.

 

Relaterede artikler:

Enormt koralrev opdaget i dybhavet ud for den amerikanske Atlanterhavskyst

Koralrev i Stillehavet har vist sig at kunne modstå opvarmningen af havene ifølge nyt studie

Verdens sundeste koralrev har fået udvidet sit areal med 200 procent

 

 

Kilder: University of Exeter, BBC Science Focus Magazine, Cell Press, Current Biology.

 

 

 

 

 BLIV MEDLEM og få adgang til alle vores artikler - Klik her