Nye teknologier kan måske sænke farten på klimaforandringerne og købe os tid

Flere teknologier har potentiale til at bremse opvarmningen

For bare få år siden var teknologier som CO2-opsamling og klimaintervention placeret i den videnskabelige periferi. Det var for dyrt, for upraktisk, for science-fiction. Men i takt med at farerne ved klimaforandringerne forværres, og verden ikke opfylder sine mål for at reducere drivhusgasudledningen, kommer flere teknologier nu ind i diskussionen blandt både forskere og investorer – på trods af spørgsmål om deres effektivitet og sikkerhed, skriver The New York Times.

Dele af forskningsverdenen retter nu fokus mod dristige metoder til at manipulere jordens klima i et forsøg på at dæmme op for klimaændringernes voksende trussel. Blandt strategierne er innovative forsøg på at dæmpe sollysets indvirkning på vores planet. Videnskabsfolk eksperimenterer med at tilføre havet jern, en proces der kan accelerere kuldioxids nedsynkning til havets dybder. Visioner om at konstruere enorme skærme i det ydre rum, som kan fungere som beskyttende parasoller, er også under overvejelse.

“Efterhånden som klimakrisens omfang og akutte natur er blevet mere tydelig, har det affødt en søgen efter en næsten mirakuløs redning,” påpeger Al Gore, USA’s tidligere vicepræsident, i et interview med The New York Times.

Sidste år nåede planeten kortvarigt over 1,5 grader Celsius i global temperaturstigning, hvilket var tidligere end forventet af mange forskere.

Forudsigelserne er dystre: En potentiel temperaturstigning på op til 4 grader Celsius ved århundredets slutning. Det har forstærket interessen for og nødvendigheden af geoengineering – nu oftere omtalt som klimaintervention. Tilhængere af sådanne interventioner ser dem som en vital måde til at vende udviklingen, især i lyset af stigende energiforbrug og en tøvende reduktion af fossile brændstoffer.

Det, der engang blev betragtet som science fiction – ideen om bevidst at manipulere naturen for at bekæmpe klimaændringer – bliver mere og mere en realitet.

 

Flere teknologier er under udvikling

En kæmpe solskærm til at køle planeten. Technion Israel Institute of Technology and Asher Space Research Institute.

“Solstrålingsstyring er særligt interessant, fordi det har potentiale til hurtigt at reducere globale temperaturer,” forklarer Dr. Rachel Licker, senior klimaforsker hos Union of Concerned Scientists. “Men det rejser også mange spørgsmål, især omkring styring og langsigtede effekter.”

Denne form for teknologi, der reflekterer solens stråler væk fra jorden, er allerede i undersøgelsesfasen, men kræver globalt samarbejde og omhyggelig styring for at undgå uforudsete klimaforandringer.

En anden tilgang, som tager sigte på, at øge absorptionen af CO2 ved at tilføre næringsstoffer til havet, bliver også nærmere undersøgt. Jern-fertilisation af havet er beregnet til at øge binding af CO2, men forskningen er på et tidligt stadie. Jern-fertilisation sætter gang i planktonvæksten. Når planktonet gror, optager det CO2 fra atmosfæren og kan på den måde afhjælpe klimaforandringerne.

Teknologien øger væksten af fytoplankton, som bruger opløst CO2 fra atmosfæren til at danne deres skaller og væv. Men det kan også have utilsigtede konsekvenser for fødekæden, der kan skade havets liv. (videnskab.dk)

Carbfix-projektet på Island. Foto Carbfix

På Island, hvor de har mere end rigelig  geotermisk energi, har Carbfix-projektet vist sig at være en banebrydende succes. “Vi har bevist, at det er muligt at omdanne CO2 til sten på under to år,” udtaler Edda Sif Pind Aradóttir, projektlederen for Carbfix. “Det er et håndgribeligt eksempel på, hvordan carbon capture and storage teknologi kan spille en afgørende rolle i bekæmpelsen af klimaændringer.”

En anden tilgang, som indebærer gen-redigering af planter til at optage mere CO2, udvikles ligeledes.

Disse ambitiøse planer skaber dog bekymring. “Vi skal være forsigtige med at antage, at teknologi alene kan redde os,” advarer Dr. James Hansen, klimaforsker og tidligere NASA videnskabsmand. “Mens geoengineering kan tilbyde midlertidige aflastninger, kan det også have uforudsete konsekvenser for klimaet.”

Uanset kontroverserne er det klart, at menneskeheden står ved et vendepunkt. Nyskabende klimainterventioner byder på løfterige løsninger, men medfører også betydelige etiske overvejelser. Som Dr. Hansen tilføjer, “Det er afgørende, at vi fortsætter med at reducere vores emissioner og overvejer disse teknologier som en del af en bredere strategi.”

Det der engang var science fiction, bliver langsomt en del af den videnskabelige dialog – en dialog, der bliver mere presserende, efterhånden som klimakrisen skærpes.

 

Relaterede artikler:

Europæisk land foreslår oprettelse af FN-ekspertgruppe om styring af solens varmestråling

Kan en kæmpe solskærm i det ydre rum blokere noget af solens stråling og køle planeten?

Verdens største fabrik til at trække CO2 ud af atmosfæren er lige startet på Island

 

Kilder: The New York Times, The Times of Israel, IPCC, Carbfix, NASA, videnskab.dk.

 

 

 BLIV MEDLEM og få adgang til alle vores artikler - Klik her