Stor vækst i alger og udledning af kvælstof: Misinformerer Esben Lunde Larsen Folketinget igen?

Esben Lunde Larsen er igen kommet i skudlinjen med de nye kvælstoftal

Esben Lunde Larsen er igen kommet i fokus med fremkomsten af de de nye tal for udledning af kvælstof. Tallene viser, at koncentrationen af kvælstof siden 2010 har været 15-20 procent højere, end man ellers har troet. Dette har Esben Lunde Larsen, ifølge flere partier fortiet Folketinget, og ministeren er således igen kommet i skudlinjen, efter han blev frataget fiskeriområdet p.g.a. beskyldninger for fortielse af vigtige informationer i sagen om kvotekongerne. En sag der langt fra er afsluttet, og hvor Miljø- og Fødevareministeriets administration af fiskekvoter har været udsat sønderlemmende kritik fra rigsrevisionen. (Berlingske 16/8-2017) De nye tal er yderligere med til at undergrave Landbrugspakken, der blev gennemført mod protester fra fagfolk om bl.a. manipulerede tal, og medførte en ministerafgang.

Vækst i alger og kvælstof

Kattegat og det sydfynske øhav har været plaget af stor af plamager af alger. Vandet var i sommers beskidt og rødbrunt, og det truer bl.a. fiskebestanden.

Der er en unaturligt høj mængde af alger i år, p.g.a. for mange næringsstoffer i vandet, følge biolog Kaare Manniche Ebert.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen siger, at større mængder nedbør udfordrer landbruget, fordi næringsstofferne i jorden udvaskes. Derfor gøder landmændene mere, og derfor stiger udledningen af kvælstof for tredje år i træk.

Det er altså ifølge ministeren vejrets skyld, at der udledes mere kvælstof i de danske vandløb og farvande.

Der er behov for, at landbrugspakken får et reality-tjek. Det må være konklusionen på den stigning i kvælstofforureningen af det danske vandmiljø, der fremgår af Novana-rapporten, som Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevareministeriet står bag.

Trækker tæppet væk under landbrugspakken

Virkelighedens målinger viser, at kvælstofudledningen udvikler sig markant anderledes end forudsat. De nye tal trækker fuldstændig tæppet væk under det regnskab, som regeringen har brugt som argument i landbrugspakken for at give landbruget lov til at gøde mere.

Problemerne med kvælstofforurening af det danske vandmiljø er langt værre end hidtil antaget.

Det er sådan set underordnet, om forureningen skyldes klimaforandringer med stigende temperaturer, øget nedbør eller måske noget helt tredje. Hovedsagen er, at den er der, og det er et problem for vores natur og miljø.

Når nu kvælstofforureningen udvikler i en helt anden retning end forventet, så bliver man nødt til at træde på bremsen og mindske udledningen, så den ikke bliver endnu værre.

I stedet har regeringen med landbrugspakken valgt at træde på speederen allerede fra 2016, på trods af faglige advarsler, og tilladt landbruget at bruge mere gødning, samtidig med at man har fjernet kvælstofreducerende tiltag som for eksempel randzoner. (Ella Maria Bisschop-Larsen, Præsident i Danmarks Naturfredningsforening)

Det danske samfund har brugt milliarder på at bedre det danske havmiljø, og med stort held. En indsats som nu ser ud til at være truet af en landbrugspakke, som mildest talt blev gennemført på et højst tvivlsomt videnskabeligt grundlag, og sandsynligvis primært havde som mål at skaffe flere vælgere fra landbruget, på trods af alle advarsler om konsekvenser for miljøet.

Er Esben Lunde Larsens dage som minister talte?

Kan vi se frem til mere forurenet badevand og fiskedød?

Man kan kun gisne om, hvad Venstretoppen har tænkt på, da man udskiftede Eva Kjer Hansen, med Esben Lunde Larsen? En mand der havde 19 tilfælde af plagiat i sin Phd. afhandling i teologi. En mand der har forsøgt at omgøre en uafhængig sikkerhedsmyndigheds fuldstændig klare afgørelse, for at sikre sin egen familie en milliongevinst. En mand der åbent beklager, at journalister har aktindsigt, og i øvrigt gentagne gange taler for endnu større kvælstofudledning fra havlandbrug.

Det er ikke godt at vide, hvad man tænkte på, men man fristes efterhånden til at tro noget i retning af: Lad os finde en der er endnu bedre til at lyve uden blusel og bondeanger for at få vores politik igennem. En som i forvejen ikke er for populær i Venstre, og derfor let kan undværes, når det går galt med at misinformere Folketinget. Igen.

De kunne umiddelbart se ud ti,l at Esben Lunde Larsens dage som minister er talte, og han kan sandsynligvis ikke regne med at hverken DF, eller Lars Løkke Rasmussen kan, eller vil holde hånden over ham. Igen.

Under alle omstændigheder var det på tide, at få en miljøminister, der rent faktisk er minister for miljøet, og ikke lobbyist for diverse erhverv og særinteresser. At vi i Danmark kan have farvande der kan bades i og ikke skæmmes af fiskedød og stigende udledning af kvælstof. Dette er både ønskerne fra et befolkningsflertallet og Folketingets flertal for den sags skyld. Det ville klæde Venstre at begynde at lytte til dette.

 

 

 

 BLIV MEDLEM og få adgang til alle vores artikler - Klik her