Svimlende vækst i grøn energi giver nyt håb om de 1,5 grader ifølge Det Internationale Energiagentur

“Svimlende” vækst i vedvarende energi giver ny optimisme

Udsigterne for at verden holder sig inden for 1,5 graders grænsen for global opvarmning, er blevet lysere på grund af den “svimlende” vækst i vedvarende energi og grønne investeringer i de sidste to år, udtaler chefen for verdens energivagthund, Det Internationale Energiagentur (IEA).

IEA leverer verdens mest autoritative og omfattende globale energidata. Energiagenturets analysearbejde danner grundlag for politiske diskussioner og beslutninger over hele verden, også i Danmark, hvor agenturets analyser jævnligt er omdrejningspunkt for embedsfolks og politikeres forestillinger om fremtiden.

Fatih Birol, administrerende direktør for IEA og verdens førende energiøkonom, siger, at der skal gøres meget mere, men at den hurtige udbredelse af solenergi og elektriske køretøjer er opmuntrende.

“På trods af omfanget af udfordringerne føler jeg mig mere optimistisk, end jeg gjorde for to år siden,” sagde han i et interview til The Guardian. “Solcelleanlæg og salg af elbiler er helt i tråd med, hvad vi sagde, de skulle være for at være på vej til at nå netto nul i 2050 og dermed holde os inden for 1,5 grader. Investeringer i ren energi i de sidste to år har oplevet en svimlende stigning på 40 %.” (The Guardian)

Men Birol bemærker også, at udledningerne af drivhusgasser fra energisektoren “stadig er stædigt høje”, og at det ekstreme vejr, der er set rundt om i verden i år, har vist, at klimaet allerede ændrer sig “med skræmmende hastighed”.

Fatih Birol, administrerende direktør for IEA

”Siden 2021 er rekordvækst i solenergikapacitet og salg af elbiler på linje med vejen mod netto nul-emissioner globalt i midten af ​​århundredet, ligesom industriplaner for udrulning af ny produktionskapacitet til dem. Dette er væsentligt, eftersom disse to teknologier alene leverer en tredjedel af emissions reduktionerne mellem i dag og 2030 i processen. Innovation i grøn energi har også givet flere muligheder og sænket teknologiomkostningerne. I IEA’s originale køreplan fra 2021 leverede teknologier, der endnu ikke var tilgængelige på markedet, næsten halvdelen af ​​de emissionsreduktioner, der var nødvendige for netto nul i 2050. Det tal er nu faldet til omkring 35 % i dette års opdatering,” skriver IEA i deres opdatering af rapporten, Net Zero Roadmap.

 

Dristigere handling er nødvendig

Alligevel er dristigere handling nødvendig i dette årti, skriver IEA: I dette års opdaterede netto nul-forløb tredobles den globale vedvarende energikapacitet inden 2030. I mellemtiden fordobles den årlige sats for energieffektivitets forbedringer, salget af elektriske køretøjer og varmepumper stiger kraftigt, og energisektorens metan-emissioner falder med 75 %. Disse strategier, som er baseret på gennemprøvede og ofte omkostnings effektive teknologier til reduktion af emissioner, leverer tilsammen mere end 80 % af de reduktioner, der er nødvendige ved udgangen af ​​årtiet.

Ny kapacitet for solenergi sprænger alle rammer

“For at holde målet i live om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C kræver det, at verden samler sig hurtigt. Den gode nyhed er, at vi ved, hvad vi skal gøre – og hvordan vi gør det. Vores 2023 Net Zero Roadmap, baseret på de seneste data og analyser, viser en vej frem,” siger Fatih Birol.

 

Regeringer er nødt til at adskille klima fra geopolitik

”Men vi har også et meget klart budskab: Stærkt internationalt samarbejde er afgørende for succes. Regeringer er nødt til at adskille klima fra geopolitik i betragtning af omfanget af udfordringen der ligger foran os.”

”… I 2050 vil efterspørgslen efter fossile brændstoffer falde med 80 pct. Som følge heraf er der ikke behov for nye langvarige olie- og gasprojekter. Det er der heller ikke for nye kulminer, mineudvidelser eller nye kulværker. Ikke desto mindre er der fortsat behov for investeringer i nogle eksisterende olie- og gasaktiver og i allerede godkendte projekter. Sekvensering af stigningen i investeringer i ren energi og faldet i investeringer i forsyning af fossile brændstoffer er afgørende, hvis skadelige prisstigninger eller forsyningsoverflod skal undgås.

 

Manglende evne til at øge ambitionerne vil skabe yderligere klimarisici

Rapporten understreger vigtigheden af ​​et stærkere internationalt samarbejde for at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C. Den advarer om, at en manglende evne til at øge ambitionerne og implementeringen tilstrækkeligt mellem nu og 2030 vil skabe yderligere klimarisici og gøre opnåelsen af ​​1,5 °C-målet afhængig af en massiv udbredelse af CO2 opsamlings teknologier, som er dyre og uprøvede i stor skala. I et forsinket scenarie, som rapporten har også har undersøgt, betyder en manglende udvidelse af ren energi hurtigt nok inden 2030, at næsten 5 milliarder tons CO2 skal fjernes fra atmosfæren hvert år i anden halvdel af dette århundrede. Hvis teknologierne ikke leverer i en sådan skala, vil det ikke være muligt at vende temperaturen tilbage til 1,5 °C. (iea.org)

“Det er meget dyrt at fjerne CO2 fra atmosfæren. Vi skal gøre alt for at stoppe med at udlede det i første omgang,” sagde Dr. Birol. “Vejen til 1,5 °C er blevet indsnævret i de seneste to år, men teknologier med grøn energi holder den åben.”

“Med et internationalt momentum, der bygger på vigtige globale mål, såsom tredobling af kapaciteten for vedvarende energi og fordobling af energieffektiviteten inden 2030, hvilket tilsammen vil føre til et stærkere fald i efterspørgslen efter fossile brændstoffer i dette årti, er COP28-klimatopmødet i Dubai en afgørende mulighed for at forpligte sig til stærkere ambitioner og implementering i de resterende år af dette kritiske årti.” udtaler Fatih Birol. (iea.org)

Man kan læse hele den opdaterede rapport fra IEA HER.

 

Relaterede artikler:

Havavisen ved Antarktis i lavpunkt der kan få fatale konsekvenser ifølge eksperter

Vi kan nå klimamålene med kendt teknologi: IEA udgiver skelsættende rapport

Klimaforandrende menneskelig aktivitet kan forårsage 1 milliard dødsfald ifølge nye beregninger

Kinas enorme fremgang i sol- og vindenergi giver nyt håb for klimaet viser ny rapport

 

Kilder: Det Internationale Energiagentur (IEA), The Guardian, zetland.dk, European Council for an Energy Efficient Economy.

 

 BLIV MEDLEM og få adgang til alle vores artikler - Klik her