Vi er i gang med en vidensrevolution af dimensioner: Unge ændrer verden med nye vaner

Historisk vidensrevolution blandt unge er ved at tegne verden

Midt i nyhedsstrømme om fake news, internet kriminalitet, og overforbrug af smartphones kan man let miste blikket for internettets reelle eksplosion af viden, især blandt unge. Hvad der er mindst ligeså bemærkelsesværdigt, er at unge tilsyneladende aldrig før har været så engagerede i at løse verdens problemer som nu. Omfanget af denne udvikling tyder på, at vi er i gang med en oplysningstid version 2.0 og en videnseksplosion, der er ved at forandre verden allerede i dag.

Globalt set har aldrig så mange børn og unge modtaget skoleundervisning. Online learning spiller en større og større rolle, og den positive udvikling er blandt andet drevet af bedre, billigere internetadgang, tablets og smartphones. Selv Harvard University tilbyder online uddannelser og nogle af disse er endda gratis.

For 10-15 år siden var mange af disse muligheder uopnåelige for de fleste. Udviklingen af undervisningssoftware og programmer har desuden vist sig at have et enormt potentiale, som tilsyneladende kun vokser og vokser.

Vi taler bl.a. om software og programmer, som både gør det lettere og mere underholdende, at modtage og opnå viden, og som også af den grund betyder, at flere får mere viden end nogensinde før.

 

Nye læringsformer får flere med

Flipped classroom: Den nye læringsform
To gode danske eksempler, er E-mat.dk og MatematikFessor.dk. Begge hjemmesider, som gør det sjovt og motiverende at lære matematik. Sidstnævnte indeholder desuden videolektioner, som eleverne kan se flere gange, og hvornår de vil.
I denne udviklingstrend, ligger der en helt ny tilgang til læring kaldet ”flipped classroom”, som betyder, at langt flere får mulighed for at opnå viden, til gavn for både samfundet og den enkelte selv.

Princippet går ud på, at lektionerne er tilgængelige for alle online og kan gennemses og pauses alle de gange, det er nødvendigt for den enkelte at forstå stoffet. Læreren kan så i stedet bruge flere kræfter og tid på at være instruktor og hjælper. Der ligger, med andre ord, også gemt en stor tidsbesparelse for de hårdt pressede lærere, når den type online programmer anvendes systematisk. Eleverne kan i princippet lave hjemmearbejdet i klasseværelset, og få instruktionen hjemme. Deraf den ”omvendte verden” eller ”flipped classroom”.

Større kendskab til andre sprog er også blevet faciliteret af programmer som Duolingo, der kombinerer spil og læring. Duolingo har indtil videre 23 sprog og 150 millioner brugere.

Wikipedia er et andet eksempel. Dette brugerdrevne leksika har en del år på bagen, men er en stadigt voksende guldgrube af viden og har millioner af artikler især på engelsk tilgængeligt for alle.

Ted.com med deres berømte TedTalks er også er medie som er med til at sprede viden. Med deres motto “Ideas worth spreading” gør de væsentlig viden tilgængelig for alle i relativt korte videoer, ofte oversat til flere sprog.

 

Unge ændrer verden med ny adfærd
Ifølge forskningen og årlige holdningsundersøgelser, ser flere og flere unge det som deres forpligtigelse at ændre verden, ved gennem deres arbejde og adfærd at gøre noget ved f.eks. klimaforandringer, forurening af havene, osv.

Nye vaner og adfærd blandt unge ændrer verden

De kræver f.eks. at virksomheder tager ansvar, de bruger dele-økonomiske ordninger og apps som f.eks. Gomore. Deres spisevaner indeholder også langt mindre kød, hvilket også er en udvikling, der batter i CO2-regnskabet. Alt dette er med til at skabe nye normer og vaner, der klart går i retning af mere ansvar og handling for at løse verdens alvorlige problemer.

Ungdommen er mindre aktiv i traditionelle politiske partier og organisationer end tidligere, men deres engagement i politik, samfund og bevidst brugeradfærd er voksende i digitale fællesskaber verden over.
Ligningen blandt unge ser ud til at være; at jo mere viden og rationel brugeradfærd, desto mere gennemslagskraft og desto større krav om samfundsmæssige holdbare løsninger. Historisk set kunne det se ud, som om vi er i gang med noget som matcher oplysningstiden. Denne gang er det bare version 2.0 og det forløber med den dobbelte eller nærmere tidobbelte hastighed.

 

Kilder:

worldsbestnews.org:  ANALYSIS: THE WORLD IS GETTING SMARTER ONLINE

worldsbestnews.org: ANALYSIS: THE YOUTH IS HISTORICALLY ENGAGED IN CHANGING THE WORLD

MatematikFessor.dk

Ted.com

Wikipedia.com

Pixabay.com (billeder)

 

 

Unge samles og tager magten

 

 

Unge samles online og tager magten gennem sociale medier

 

 

 

 

Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet, hvis du vil modtage de gode historier i din indbakke gratis.