Vidunderplante opsuger CO2 35 gange bedre end træer og plantes nu i millionvis – under vandet

Havgræs reducerer CO2 væsentligt og beskytter kysterne

Havgræs opsuger CO2 op til 35 gange hurtigere end tropiske regnskove, og selvom det kun dækker 0,2% af havbunden, absorberer det 10% af havets kulstof hvert år, hvilket gør det til et utroligt redskab i kampen mod klimaændringer ifølge WWF.

I Wales i Storbritannien har man gang i et stort projekt, der går ud på, at genplante havgræs, der globalt er blevet reduceret med 7 procent om året siden 1990. (BBC)

Dette er et resultat af langsigtet udvikling af vores kystlinjer og forurening af havet, ifølge projektleder Dr. Richard Unsworth fra Swansea Universitetet.

Dr. Richard Unsworth fra Swansea University

“At plante havgræs er en mulighed for at vende dette tab og begynde at sætte gang i en genopretning for vores have omkring Storbritannien.” udtaler Dr. Unsworth til BBC.

Ifølge Verdensnaturfonden, WWF er havgræs en nøgle til at at reducere CO2, og ud over dette er havgræs også med til at fremme fiskebestanden og beskytte vores kystlinier mod den stigende vandstand.

“Vi ser havgræs som en slags vidunderplante på grund af dets evne til at bekæmpe klimaforandringer, hjælpe fiskebestande, kystsamfund og levebrød,” udtaler Alec Taylor fra WWF.

Havgræs er et vigtigt levested for blandt andet torsk og rødspætte, og er med til at rense havet ved at absorbere forurenende næringsstoffer.

 

Situationen for havgræs i Danmark

Herhjemme kender de fleste nok havgræs i form af ålegræs. Ålegræsset er en vigtig indikator for, hvordan vandet har det, for hvis det kan gro, har vandet en god økologisk tilstand. (dr.dk)

Livskraftig ålegræs. Dansk Naturfredningsforening

“Tidligere var ålegræs langt mere udbredt end det er i dag. Udbredelsen af ålegræs har været undersøgt siden begyndelsen af 1900-tallet, hvor man kunne dokumentere ålegræs ned til 11 og måske endda 17 meters dybde. I dag kan man kun ganske få steder finde ålegræs ud til ca. 10 meters dybde, men oftest er det slut allerede på omkring 5-6 meter.”  (Dansk Naturfredningsforening)

Udledninger fra landbrug og industri har gjort forholdene dårligere i en årrække, og den store afstrømning af næringsstoffer gør, at ålegræsset ikke kan vokse.

Landbrugspakken der blev vedtaget under den tidligere regering betød, at der måtte spredes endnu mere gylle ud, som ender i vandområderne, der allerede har det dårligere end hidtil antaget. (dr.dk)

Man kan jo håbe, at sund fornuft vil sejre, og at vi også herhjemme vil sætte gang i lignende projekter som det britiske for at bekæmpe klimaforandringer, hjælpe fiskebestanden og beskytte vores kystlinier mod erosion fra de havvandstigninger, der allerede er på vej.

“Helt centralt er det dog at mindske udledningerne af kvælstof og forfor til havet. Disse næringsstoffer giver alt for gode vækstbetingelser for de små hurtigvoksende alger, der vokser frit i vandet. De små alger kan derfor forekomme i så store mængder, at de skygger ålegræsset væk.” (Dansk Naturfredningsforening)

Det britiske projekt er et pilotprojekt som forskerne og WWF håber vil blive udbredt i stor skala som en vigtig del i løsningen af verdens klimaproblemer.

 

Kilder: BBC, Dansk Naturfredningsforening, dr.dk.

 

Relaterede artikler:

Store flokke af blåhvaler er vendt tilbage til Antarktis og det er gode nyheder for klimaet

Verdens største dyr, den tidligere stærkt truede blåhval gør comeback i Antarktis. Det kan have stor betydning i forebyggelsen af klimaændringer. Forskere har registreret et “hidtil uset” antal blåhvaler …

Læs resten af …

 

Dybhavet har uanede fiskebestande og er måske løsningen på klimakrisen

Den del af dybhavet, der ligger mellem 200 og 1000 meter, også kaldet “ocean twilight zone” eller tusmørkezonen, er stort set uudforsket – indtil nu.

Læs resten af … 

 

 

Man kan faktisk hive CO2 ud af atmosfæren – og det er billigere end du tror

Selvom vi opfylder Paris-aftalens mål om at reducere CO2, vil det langt fra være nok, fordi temperaturpåvirkningen fra de udledninger, som allerede er i atmosfæren, har en langsigtet effekt….

Læs resten af…

 

Ny rapport viser en tredobling af den globale sårbarhed over for havvandsstigninger

En ny rapport i det videnskabelige tidsskrift ”Nature”, viser at 3 gange så mange mennesker som hidtil troet kan være i farezonen p.g.a. havvandsstigninger og oversvømmelser. Mange storbyer er også alvorligt truede…

Læs resten af…

 

Kæmpe vækst i alger. Landbrugspakkens konsekvenser?

Det danske samfund har brugt milliarder på at bedre det danske havmiljø, og med stort held. En indsats som nu er truet af en landbrugspakke, som mildest talt blev gennemført på et højst tvivlsomt videnskabeligt grundlag.    Læs resten af …

 
 BLIV MEDLEM og få adgang til alle vores artikler - Klik her