Nets og Visa betalingskort har igen nedbrud i flere timer

Nets og Visa betalingskort har igen nedbrud i flere timer. Fredag den 2021-04-09 var endnu en dårlig dag for det nye Visa betalingskort system der ikke virkede. Årsagen var mest sansynligt at Nets slet ikke har tilstrækkelig serverkapacitet til det nye 3D Visa Verification system der kræver betydelige ressourcer for at kunne fungere.

Nets 3D Secure virker ikke
Fredag den 2021-04-09 kl 15 – 17 var der mange mennesker der ville betale online. Måske på grund af fejl på et netværk, eller simpelthen almindelig overbelastning var der tusinder der ikke kunne få deres online indkøb verificeret med Verification by Visa. Vi har foreløbig registreret et tidsrum omkring kl 15 – 17 men det kan godt have været længere.

Nyhedscentrum blev bestormet med henvendelser om vi dog vidste hvad der skete.
Vi skriver meget om Tech udvikling og folk forventer at vi måske vidste noget om hændelsen.

Hvis det er almindelig overbelastning har Nets sansynligvis ikke været klar over denne hændelse der udelukkede tusinder af købere fra at købe med deres Visa kort.

Nyhedscentrum har tidligere været ude med artikler omkring den noget tilfældige måde Nets driver den danske kritiske IT infrastruktur på.

Vi ser eksempler på at Visa Verification og især Nem ID har noget der i bedste fald kan kaldes “amatøragtig opsætning”, og det gør tjenesterne meget sårbare og usikre lyder det fra vores ekspert i IT teknologi.

Ifølge Nets er der oplyser, at det var en fejl på et netværk i Norge, der gav problemer med både NemID og internethandel i hele Danmark torsdag eftermiddag den 2. juli.

Nets har ikke oplyst om problemet på deres hjemmeside og vi må formode at de end ikke er klar over deres fejl.

Fredag aften var driften igen normaliseret efter at den formodede overbelastning var overstået og problemerne være afhjulpet på både Visa, 3D Secure og dansk internethandel.

Fejlen viste sig ved at nogle kunne fuldende deres betaling med Verified by Visa, men andre kunne ikke.

 

Nets er leverandør til mange aktiviteter til forbrugere og borgeres hverdag, og derfor har man kunnet løbe ind i Nets’ problemer flere steder.

Men selv om en løsning nu er fundet, kan det for nogle butikker blive nødvendigt at komme sig igen efter de manglende betalinger.

 

Nem ID og Nets har amatøragtig opsætning

Nem ID der er drevet af Nets har en forpligtelse til en oppetid på 99,9 procents for NemID i løbet af en måned, svarende til højst tre kvarters nedbrud eller nogle korte planlagte nedlukninger. Der er også garantier for oppetid på Verified by Visa 3D Secure system.

Nets der driver disse systemer har imidlertid valgt at spare på deres opsætning, og derfor køres disse systemer i dag i Norge, angiveligt for at Nets skal spare penge.

Systemerne burde ifølge vore eksperter og den nyeste lovgivning forefindes på suveræn dansk jord, og selvom Norge engang tilhørte det danske kongerige, så må det nok i dag betegnes som værende udenfor Danmarks grænser.

Det er derfor kritisabelt at Nets får lov til at sende alle danske data til Norge.

Nem ID og Nets er ikke dubleret eller tripleret

Nem ID må nok betegnes som særdeles kritisk infrastruktur, og derfor burde man have den højeste sikkerhed i systemerne.

Man har tidligere betegnet dublerede systemer som sikre, men i dag er niveauet for cybersikkerhed, at man nu bør anbefale et system der har tredobbelt sikkerhed ifølge ekspert i cybersikkerhed, Nexta.dk.

Systemer med tredobbelt sikkerhed er i dag en selvfølge på alt nyt infrastruktur, hvor der er menneskeliv på spil.

Derfor bør Nets, Nem ID og 3D Secure også være omfattet af en tredobbelt sikkerhed. Nem ID er i dag fuldstændig afhængig af bare en serverinstallation, et kabel til serverparken i Norge. Intet er dubleret eller tripleret og derfor oplever man igen og igen at en lille fejl kan lægge hele systemet ned. Vi har nu registreret mere end 3 hændelser hvor Nets ikke kunne leve op til sine forpligtelser. For et stykke tid siden var der således et nedbrud, hvor bare en router lagde hele systemet ned.

Hvis Nem ID og Nets havde haft et system med tredobbelt sikkerhed ville hændelsen aldrig have fundet sted. Så ville trin 2 eller trin 3 i sikkerhedssystemet være trådt i funktion, og den almindelige bruger ville ikke have oplevet dette fatale nedbrud.

Nem ID og Nets bør have højeste sikkerhed

Danmark er foregangsland når det gælder betjening af borgerne med IT systemer. Nem ID og Nets har været med hele vejen og besidder derfor et kæmpe knowhow på borgerbetjening med IT systemer. De har udviklet deres systemer ved hjælp af penge fra danske skatteydere.

Nets forsøger nu at sælge denne knowhow til de andre europæiske lande. Derfor er det også vigtigt, at de systemer som sælges fra danske virksomheder skabt med penge fra skatteyderne så også kommer Danmark til gode.

Derfor er det kritisabelt, at Nets nu forsøger at misbruge den danske indsats ved at forsøge at spare penge på de danske IT systemer. Det at man placerer Nets’ servere i Norge og slækker meget på sikkerheden for at spare penge, er absolut ikke til gavn for Danmark og de mange millioner danskere, der har betroet Nets og Dan ID det dyrebareste de ejer, nemlig alle de danske data.

 

Kilder: Nets, Dan-ID, TV2 og Nexta.dk.