Ny klimakøreplan for verden fra finsk universitet: Det er muligt at nå klimamålene i tide

Rapporten fra det tekniske universitet i Finland

Som sin første af sin slags har et finsk universitet udarbejdet en dokumenteret køreplan for, hvordan man kan redde verden for katastrofale ændringer i klimaet.

Rapporten fra Lappeenranta University of Technology viser, at det er klart muligt at reducere CO2 inden deadline i 2050.

Avancerede computersimulationer dokumenterer, hvordan det er muligt for de enkelte regioner i verden, at overgå til vedvarende energiformer.

Studiet simulerer en overgang til 100% vedvarende energi i hele verden, struktureret i ni store regioner og 145 delregioner i tidsperioden fra 2015 til 2050.

Som noget særligt beregner modellen en omkostnings optimeret blanding af teknologier, baseret på de lokale tilgængelige vedvarende energikilder.

(GLOBAL ENERGY SYSTEM BASED ON 100% RENEWABLE ENERGY, LUT University)

 

Forskere over hele verden træder i karakter i klimaspørgsmålet

Den samlede overordnede klimakøreplan kommer på et tidspunkt, hvor globale klimastrejker
og for nyligt 3200 forskere fra hele verden opfordrede politikere til at handle hurtigere og mere konkret indenfor alle områder inden det bliver for sent.

Det er i sig selv usædvanligt, at forskere så direkte bevæger sig ind på den politiske scene, men ifølge den amerikanske klimaforsker Peter Kalmus tvinger nødvendigheden dem ud af deres komfortzone.

Formand for De Økonomiske Råd, overvismand Michael Svarer

Det har også været usædvanligt at se den økonomisk overvismand Michael Svarer for nyligt komme med den klare udmelding, at klimaet er en af de største trusler mod dansk økonomi, og at politikerne bliver nødt til også at finde CO2 besparelser i landbruget.

“Klimaforandringerne foregår i et så højt tempo, at de er til fare for verdensøkonomien og dermed også dansk økonomi.” (Overvismand Michael Svarer, DR)

Han opfordrer til, at klimaet kravler op øverst på listen over emner, der bør diskuteres i forbindelse med det nært forestående folketingsvalg.

“Hvis vi kigger på, hvor det er billigst, så skal man kigge mod landbruget i forhold til for eksempel transport, hvor der i forvejen er ret kraftig regulering af det her område.”

“I landbruget skal vi også reducere kvælstof, og når man reducerer kvælstofudledningen, så får man også automatisk en reduktion af drivhusgasudledninger, så der er faktisk en samfundsøkonomisk genvinst i, at man reducerer drivhusgasudledningen i landbruget”, fortæller Michael Svarer til DR

Ifølge meningsmålinger ligger klimaet nu allerøverst på dagsordenen for vælgerne, både i Danmark og for resten af EU. (altinget.dk, jp.dk og policywatch.dk)

Den 321 sider lange rapport fra det finske universitet dokumenterer meget detaljeret, at det muligt at nå klimamålene. Det er, som det står i forordet til rapporten, nu kun et spørgsmål om politisk vilje.

“En overgang til et globalt 100% vedvarende energisystem er ikke længere en
spørgsmål om teknisk gennemførlighed eller økonomisk levedygtighed, men om en politisk vilje.”

(Citat fra rapporten)

Hvad vi mennesker er i stand til er utroligt; ikke bare med hensyn til anvendelse af teknologi, men også i måden vi kan organisere os på og kan skabe synergieffekter med vores handlinger, når det virkelig gælder.

 

Kilder:

GLOBAL ENERGY SYSTEM BASED ON 100% RENEWABLE ENERGY, LUT University

Overvismand frygter for klimaet: En af de største trusler mod dansk økonomi. dr.dk

jp.dk, altinget.dk, goodnewsnetwork.org, pol.dk, sn.dk, policywatch.dk

 

Peak end – hope

 

 

 

 BLIV MEDLEM og få adgang til alle vores artikler - Klik her