Pesticider i drikkevandet kræver nye løsninger

Pesticider i drikkevandet
Der er opdaget 75 nye pesticider i drikkevandet

Pesticider i drikkevandet kan give danskerne en milliardregning, hvis man fremover skal beskytte grundvandet mod yderligere forurening, og nye løsninger er påkrævede for at håndtere det overordnede problem.

518 vandboringer er ramt af pesticider som punktkildeforurening fremgår det af regionernes årsrapport, og så sent som i april blev der opdaget 75 nye pesticider i drikkevandet.

Problemet med pesticider i vandet er så omfattende, at regionerne med deres nuværende ressourcer ikke kan rydde op i forureningskilderne hurtigt nok, og imens bliver grundvandet mere og mere forurenet.

”Hvis ikke vi gør noget nu, vil det tage årtier at rydde op efter de her vandforureninger. Og i den tid vil forureningerne bare stå og sive endnu længere ned i vores grundvand og gøre drikkevandet giftigt” siger formanden for udvalget for miljø og ressourcer i Danske Regioner, Heino Knudsen til DR.

Det er regionernes egen vurdering, at det vil koste omkring 1,5 milliarder kr. og måske endnu mere i de kommende år. Det er bl.a. nye afværgeboringer man kan lave for at undgå yderligere forurening fra punktkilder.

 

Skrappere lovgivning

Hans-Jørgen Albrechtsen, professor ved DTU

Ifølge Hans-Jørgen Albrechtsen, der er professor ved institut for vand og miljøteknologi på DTU, har vi ikke været seriøse nok i vores lovgivning omkring vand på forureningsområdet.

»Det kan blive endnu sværere for visse danske vandværker at levere vand under grænseværdierne. Flere steder i hovedstaden er man nødt til at blande vandet op med rent vand, for at sikre, at koncentrationerne er under grænseværdien. Og hvis det nu viser sig, at der er flere stoffer i vandet, end man troede, eller at det rene vand også er fyldt med pesticider, så er det et stort problem at skaffe nok rent vand.« udtaler Hans-Jørgen Albrechtsen til Ingeniøren.

Nye tal fra Miljø- og Fødevareministeriet viser, at mens salget af sprøjtegifte til private faldt med 33 procent i perioden 2014 til 2017, er tallet steget med 48 procent i landbruget i samme periode.

Ifølge  Erik Arvin og Jens Andersen, Hhv. professor emeritus ved DTU Miljø og nuværende bestyrelsesformand i Birkerød Vandforsyning, burde pesticidforbruget i landbruget reduceres drastisk – gennem forpligtende mål.

“Hvorfor ikke oprette en statslig fond eksempelvis baseret på afgifter på pesticider, der skal forske og udvikle alternative, miljøvenlige behandlingsformer”.

“Det nye folketing må også sikre penge til, at et forslag fra Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer om at lade omkring 100.000 hektar landbrugsjord udgå af produktionen til sikring af mere natur, kan blive til virkelighed. (Altinget.dk)

 

Man kan godt selv rense sit vand for giftstoffer

Kul i vand kan sikre rent drikkevand
En stang af aktivt kul kan puttes i vandflasker og kander

Problemet med sprøjtegifte i drikkevandet er ikke noget, der går væk fra den ene dag til den anden. En af de ting man selv kan gøre for at sikre sig, at man ikke drikker vand med pesticider, er at bruge såkaldt aktivt kul.

Rigtig mange pesticider i dit drikkevand kan nemlig fjernes med aktivt kul, viser en rapport fra Miljøstyrelsen.

Man kan enten vælge et kulfilter med aktivt kul, der kan monteres bag på vandhanen, eller en separat stang af aktivt kul, der kan puttes i vandflasker og kander.

Vælger man den mere budgetvenlige løsning med en enkelt kulstang, skal man huske at lade vandet trække nogle timer sammen med kullet, før man drikker det. (Jyllandsposten)

Det har været på tale, at vandværkerne skal begynde at rense deres vand kemisk, og der har også været forslag om, at vandværkerne burde begynde at anvende aktivt kul for at rense vandet for pesticider. En afprøvet metode som rent faktisk virker, men som ikke er implementeret endnu og sandsynligvis har lange udsigter til at blive det.

 

Kilder: DR, Ingeniøren, Jyllandsposten, altinget.dk.

 

 

Rent drikkevand med aktivt kul
HER KAN DU KØBE AKTIVT KUL

 

 

 

 BLIV MEDLEM og få adgang til alle vores artikler - Klik her