Uligheden er fordoblet i Danmark siden 2004

Uligheden er fordoblet i Danmark siden 2004

Målt på indkomst siden 2004 er Danmark et af de OECD-lande, som har oplevet den største stigning i ulighed. Den er blevet mere end fordoblet på bare 15 år.

I samme tidsrum har Danmark bevæget sig fra at være mere lige end det gennemsnitlige EU-land, til nu at være mere ulige end gennemsnittet. Uligheden vokser desuden hurtigere i Danmark end i andre EU-lande.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at indkomstuligheden er steget mærkbart i Danmark, og det er især dem i toppen af indkomstfordelingen, der er blevet rigere.

Samlet set er den såkaldte gini-koefficienten steget til 29,32. I 1987 lød den på 22,07 ifølge Danmarks Statistik. (USA, der er et meget ulige land, har en gini-koefficienten på 39)

”Og det er er et problem, fordi det ødelægger sammenhængskraften i samfundet.”

 

Boligpriser er med til at drive ulighed

Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Boligpriserne spiller ifølge Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, den største rolle i udviklingen, men også gevinster fra aktier og obligationer er steget kraftigt for de rigeste i Danmark siden 2004 i en periode, hvor skatterne på den form for indkomst er blevet lempet. (fyens.dk)

“For eksempel har en gennemsnitlig borger i Rudersdal nord for København siden 2004 lagt 52 procent til sin nettoformue, så værdien af bolig, bil og aktier og kontanter i banken var 2,7 million kroner. I Randers har borgerne i gennemsnit mistet 8,5 procent af formuen, så de i dag ejer for 429.000 kroner.” (Flere medier)

Bruger man Danmarks Statistiks tal, som i højere grad indregner kapitalindkomst og lejeværdi af egen bolig, så er uligheden i Danmark steget med syv point i perioden 1992 til 2017. Det er en markant stigning, påpeger flere økonomer. (Berlingske)

Men er ulighed overhovedet et problem for et samfund, eller er det bare et spørgsmål om politiske holdninger?

Læs evt. mere om, hvad forskningen ved om uligheds betydning for et samfund:

Underminerer ulighed samfund: Fakta og politik?

 

Kilder: Fyens.dk, Berlingske, Politiken, hsfo.dk

 

 

 

 BLIV MEDLEM og få adgang til alle vores artikler - Klik her