Underminerer ulighed samfund: Fakta og politik?

Wilkinsons forskning er så overbevisende, at britiske politikere både til højre og venstre lytter og støtter tiltag, der kan adressere problemet

Danmarks Statstik har lige offentliggjort nye tal, der viser, at den økonomiske ulighed i Danmark er steget mærkbart de sidste 10   år.

Men er det overhovedet et problem for samfundet? Og hvad siger forskningen, hvis man skal forsøge at skære igennem den evindelige politiske diskussion, der altid følger i kølvandet på nye tal på ulighed.

Den britiske sundhedsforsker, Professor Richard Wilkinson, har igennem en lang årrække gransket de omfattende hårde data, omkring økonomisk ulighed og de konsekvenser det har, når rige og fattige er for langt fra hinanden i et samfund:

  Den omfattende forskning peger på alvorlige virkninger for vores sundhed, levetid, og at selv grundlæggende værdier, som tillid, skades alvorligt af økonomisk ulighed

 

Wilkinson og andre har kortlagt enorme data; over 200 internationale studier viser, at samfund, der er mere lige, er sundere og lykkeligere samfund.
Over hele linjen påvirkes både mental sundhed, vold og afhængighed. Selv forventet levetid påvirkes af den psykosociale stress, der skyldes store indkomstforskelle og statusangst.

  En nyere OECD analyse viser derudover, hvordan økonomisk ulighed skader den økonomiske vækst

 

Tilliden er 5 gange højere
”Den gennemsnitlige trivsel i vores samfund er ikke længere i direkte relation til BNP eller økonomisk vækst (dette gælder dog stadig i meget fattige lande). Men forskellene imellem befolkningen i et samfund betyder, ifølge alle statistikker og objektive målinger, voldsomt meget på alle parametre. I lande med høj lighed er tilliden, f.eks. ca. fem gange højere end i ulige samfund. Og her taler vi igen om samfund, der målt på BNP og økonomisk vækst er sammenlignelige.

Sundhed, kriminalitet og uddannelse

Antallet af psykiske sygdomme er 3 gange højere i lande med større ulighed.
Antallet af mord er 3 gange så højt. Det samme gælder vold og antallet af personer i fængsel.

  Mest dramatisk er sammenhængen mellem ulighed i samfund og antallet af unge, der dropper ud af uddannelse. “Et helt utroligt spild af menneskelige ressourcer”, som Wilkinson udtrykker det

 

”hvis amerikanere vil udleve den amerikanske drøm, burde de tage til Danmark”  (Professor, Richard Wilkinson)

 

Social mobilitet og den amerikanske drøm

Graden af social mobilitet er også markant ringere i de ulige lande. Er du søn eller datter af fattige forældre, er du næsten automatisk sikret samme skæbne.
Som Wilkinson joker: ”hvis amerikanere vil udleve den amerikanske drøm, burde de tage til Danmark”. USA har efterhånden nået en grad af ulighed og manglende social mobilitet, der stort set underminerer realistiske drømme om at stige på den sociale rangstige. Et emne, der har været meget i fokus i USA de seneste år.

Listen er lang. Udover ovennævnte er der en direkte målbar sammenhæng ud fra alle statistikker, der viser, at større forskel i indkomst i et samfund fører til flere stofmisbrugere og alkoholikere, større børnedødelighed, kortere levealder, fedme, teenagegraviditeter og dårligere uddannelsesniveau.

 

Kæmpe økonomiske og menneskelige omkostninger

Fra et et økonomisk synspunkt er omkostningerne enorme. Hertil kommer alle de indlysende menneskelige omkostninger.

De hårde, videnskabelige data er så overbevisende, at langt de fleste ansvarlige politikere og økonomer er opmærksomme på sammenhængen uanset partifarve. Det er simpelthen en meget dårlig forretning med ulighed uanset, hvor man står i det politiske spekter.

   En vis ulighed er sund nok i enhver markedsøkonomi, men kurven af skadelige effekter stiger eksponentielt, når uligheden vokser

 

Tallene er helt entydige på det punkt.  At direktøren tjener 2-3 gange så meget som arbejderen er stadig indenfor rammen rent statistisk, men ikke 5 – 50 gange så meget, som det har været udviklingen i USA. Denne udvikling er dog også begyndt at slå igennem i Danmark som de nye tal fra Danmarks Statistik viser.

Det der kendetegner de skandinaviske lande er primært den lige adgang til uddannelse, sundhed og social sikkerhed. Det betyder igen, at rigtig mange får en uddannelse og bliver en ressource for samfundet, udover at de også bliver købestærke forbrugere. Spændet mellem rig og fattig har generelt været lav sammenlignet med resten af verden, selvom der også i Danmark gennem de seneste år er sket et skred mod større ulighed.

 

…at påstå, at det er gavnligt for samfundet som helhed at have større ulighed, er at tale direkte imod fakta

 

Selvfølgelig kan man have en politisk holdning for og imod ulighed, men at påstå, at det er gavnligt for samfundet som helhed at have større ulighed, er at tale direkte imod fakta. Man kunne i princippet lige så vel argumentere for, at det er en god idé at køre 200 km/t i trafikken. Det hører under kategorien ”alternative facts”. Hvis man kigger på de overvældende videnskabelige fakta omkring ulighed er der ingen tvivl. Hvordan man imødegår den stigende ulighed i verden kan gøres til genstand for en politisk diskussion, – ikke om det er gavnligt for samfundet eller ej.

 

Støtte fra overraskende side

At tingene hænger sådan sammen understøttes ikke mindst af, at også flere amerikanske milliardærer er begyndt at appellere til, at det er høje tid at imødegå den stigende ulighed, hvis vi ikke skal ende i en politistat eller komme til randen af revolution, som i sidste ende vil ødelægge det demokratiske system. Tilslutningen til den demokratiske styreform er, ifølge alle undersøgelser, allerede under pres i en lang række lande, herunder især USA. Men også i Europa ser man en større og større utilfredshed med de demokratiske institutioner, og en bevægelse over mod populisme.

 

   “Trickle down economics” har for længst spillet fallit og skabt en voldsom og stadig stigende ulighed, der truer civilsamfundet

 

Milliardær og selverklæret kapitalist, Nick Hanauer advarer om, at den stigende ulighed kan føre til civilsamfundets kollaps

“Trickle down economics” har for længst spillet fallit og skabt en voldsom og stadig stigende ulighed, der truer civilsamfundet. En kendsgerning selv liberale økonomer omtaler åbent. “Trickle down economics” er ideen om, at skattelettelser til de rige skaber vækst.

 

“Den voksende ulighed er ved at skubbe vores samfund ud i tilstande, der ligner Frankrig før revolutionen” (Milliardær, Nick Hanauer)

 

Nick Hanauer er en af de milliardærer, der opfordrer til, at man tager den voksende ulighed meget alvorligt. Ud fra det tempo ulighed er vokset med gennem de sidste 20-25 år, forudser han et meget ubehageligt fremtidsscenarie for os alle. Ikke mindst de superrige. “Den voksende ulighed er ved at skubbe vores samfund ud i tilstande, der ligner Frankrig før revolutionen”. Hanauer og andre opfordrer til at forkaste alle forestillinger om “Trickle down economics”, og begynde at se på, hvordan man kan genrejse middelklassen, som den drivende kraft i markedsøkonomien (som den også var det i den sidste halvdel af det 20. århundrede). “Virksomheder og de rige skaber ikke job. Jobs skabes af et feedback-loop mellem kunder og virksomheder, der sættes i gang af, at forbrugere øger deres efterspørgsel.” (Nick Hanauer )

Det er ikke et spørgsmål om at forkaste den effektive mekanisme som markedet er, men at justere på en række parametre som mindsteløn, uddannelse og offentlige investeringer.

 

   “Hvis man reducerer uligheden i indkomst ville det øge den økonomiske vækst”, lyder det ifølge en OECD-analyse

 

OECD analyse: Økonomisk ulighed skader økonomisk vækst

Politikere både hos Labour og de konservative i Storbritannien er paradoksalt nok sammen blevet fortalere for dette, og det ser ud til, at der generelt i Vesten, er ved at komme et skred i opfattelsen af og tilgangen til den økonomiske politik i det hele taget. En forskningsrapport fra OECD belyser, hvordan økonomisk ulighed skader den økonomiske vækst. “Hvis man reducerer uligheden i indkomst ville det øge den økonomiske vækst”, lyder det ifølge en OECD-analyse. Denne analyse konstaterer også, at lande, hvor ulighed i indkomst er faldende, vokser hurtigere end dem med stigende ulighed. (OECD.org. Trends in income inequality and its impact on economic growth)

Inden danske politikere kaster sig ud i en ideologisk diskussion om ulighed, burde de måske ligesom de britiske politikere til højre og venstre, lytte til fagkundskaben som f.eks, Wilkinsons og andres omfattende forskning og dokumention. En diskussion giver kun mening, hvis den føres på et oplyst grundlag og ikke kun baserer sig på antagelser og politiske holdninger.

 

 

 

Se Nick Hanauer uddybe emnet i denne Ted Talk:

 

 

 

Se professor Richard Wilkinson præsentere den massive dokumentation for, hvordan økonomisk ulighed skader samfund

 

 

 

Relateret artikel:

Er markedet blevet sygt?

 
 

 

Kilder: IMF, thenational.ae, financialpost.com, reuters, CNBC, finans.dk

 

 BLIV MEDLEM og få adgang til alle vores artikler - Klik her