Sæt grøn strøm til kloden – Danskerne er i førertrøjen

Danskerne sparer nu mere CO2 med ny grøn strøm i massevis. – Danskernes elforbrug i 2019 endte positivt ud med et stort fald i CO2-udledningen, der fra en gennemsnitlig kilowatttime i de danske husstandes stikkontakter i 2019 faldt markant i forhold til året før, og vores fossile strømforbrug har aldrig været lavere.

Det danske Energinets miljøregnskab for en gennemsnitlig kilowatttime brugt i 2019 er det laveste i mange år.

Det er det danske Energinet der har evalueret en beregning fra brancheforeningen Dansk Energi. Der er også ny vindmøllerekord, hvor der på kun seks år er opnået en halvering af klima-belastningen fra strøm produceret i Danmark.

Energinets endelige miljødeklaration viser os entydigt at CO2-udledningen i 2019 var helt nede omkring 150 g pr. produceret kilowattime. CO2 udledningen pr. kilowattime er generelt faldet markant henover årene siden 2010.

De nye tal for CO2 udledningen er markant lavere end i 2018, hvor en gennemsnitlig kilowattime udledte 199 gram CO2, og det er ligeledes ca. 30 gram lavere end det hidtidige rekordår som var 2017.

CO2-udledningen kan dog svinge op og ned afhængig af vind og vejr. Blæsende år med stor elproduktion fra vindmøller giver typisk lavere CO2-udledning, mens en hård vinter med megen kulde og dermed større varmeproduktion fra de danske kraftværker trækker i den modsatte retning.

Det rekordlave CO2-niveau i 2019 skyldes blandt andet, at kraftværkerne udfaser kul. I stedet leveres en større del af strømmen end tidligere af vind, der leverede 45 procent i 2019 mod 38 procent i 2018. Medvirkende til den nye rekord har også være en ny stor havmøllepark, Horns Rev 3, der blev sat i drift og leverede grøn strøm hen over sommeren.

En ulempe er, at når kullene udfases til fordel for vindstrøm, kommer der flere dage i året hvor man er tvunget til at tænde op for de gamle brændselsbaserede kraftværker. Man har dog ændret mange kulkraftværker til at anvende biobrændsel i stedet. Dansk biomasseforbrug fortsætter himmelflugten, når de mange kulkraftsværker ændres til biobrændsel.

Den danske storproduktion af grøn strøm skyldes mest de mange danske vindmøller og i særdeleshed de 49 havbaserede vindmøller, der er sat op i havmølleparken Horns Rev 3. De mange danske vindmøller har det sidste år produceret 15 terawatttimer, en mængde der svarer til 46 procent af danskernes samlede elforbrug. Elproduktion fra de danske solcelleanlæg bidrager med 3 procent, der skal lægges oveni.
Solcellernes andel vil stige eksponentielt over de kommende år, fordi man i øjeblikket bygger mange nye solcellerparker, der skyder op flere steder i landet.

En anden ting der cementerer danmark i førertrøjen med grøn strøm er, at der allerede nu er danske landområder, der er helt selvforsynende med grøn strøm. Samsø bryster sig af, at man på få år har opnået at være helt selvforsynende med grøn strøm.

Grøn energi er kommet for at blive, og den danske rekord viser, at der er god mulighed for, at hele Danmark om kort tid udnytter dette store klimapotentiale fra grøn strøm.

Danmark viser sig på denne måde som model og forbillede for den endelige grønne løsning. Vi vil ifølge Energistyrelsens fremskrivning i 2028 producere meget mere grøn strøm, end vi selv skal bruge. Danmarks måde at fremme grøn energi på, ligner den gyldne løsning i kampen mod drivhusgasser. På den måde er vi med til at vise verden, hvordan man fjerner fossile brændsler og sætter grøn strøm til hele kloden.

 

Kilder: Energinet, Energistyrelsen, Brancheforeningen Dansk Energi.

 

Relaterede artikler:

7 grønne tiltag hvor du kan gøre noget markant for klimaet og dig selv

Vil man være grøn kan det være svært at finde rundt i junglen af ideer til at mindske vores CO2 aftryk. Vi har samlet de 7 vigtigste, der samtidig har en række positive sidegevinster på det personlige plan…

Læs resten af…

 

Ny rapport viser en tredobling af den globale sårbarhed over for havvandsstigninger

En ny rapport offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift ”Nature”, viser at 3 gange så mange mennesker som hidtil antaget er i farezonen p.g.a. havvandsstigninger og oversvømmelser langs kysterne. Mange storbyer er også alvorligt truede…

Læs resten af…

 

 

 

 

 

Ledige kontorlokaler i Nyborg på Lindholm Business Center

Ledige lokaler i Nyborg findes nu på Lindholm Business Center

Pancony Network viser dig Ledige lokaler i Nyborg som findes på Lindholm Business CenterBLIV MEDLEM og få adgang til alle vores artikler - Klik her