Verdens største grønne brintanlæg vil snart forvandle Californiens affald til ultra-billigt brændstof

Fabrikken forvandler affald til billigt og bæredygtigt brændstof

Californien vil snart være hjemsted for det største affald-til-brint kraftværk i verden.

Hvis man kan huske Back to the Future filmene, kan man måske huske, hvordan “Doc” Brown får brændstof på bilen ved at fylde affald i tanken.

Det er i princippet det som den nye Californiske fabrik kommer til at gøre snart.

Man vil bruge affald som papir, gamle dæk, tekstiler og plastic til at producere det grønneste og billigste hydrogenbrændstof i verden, ifølge firmaet bag.

Firmaet, Super-green Hydro (SGH2) lancerer anlægget, der i starten af 2021 vil begynde at forarbejde 42.000 tons fast affald til brintenergi.

”Vi er det eneste firma i verden, der leverer grøn brint, der er omkostnings- og konkurrencedygtigt med det billigste brint fremstillet af kul og gas, og meget billigere end andet grøn brint,” udtaler direktør hos SGH2, Dr. Robert Do. ”Vores teknologi kan skaleres hurtigt og producere brændstof hele døgnet rundt.” (Goodnewsnetwork.org)

Det sker ved en kompliceret forarbejdningsproces:

SGH2 har skabt et system, hvorved iltrig gas føres ind i et kammer, der indeholder en plasmabrænder, som varmer affaldet til over 3.500 grader. Dette hurtige skift i tilstand – fra faststof, til væske, til gas og til sidst til plasma – adskiller hydrogenatomer fra carbonhydridmolekyler, som derefter bruges til energi. Den høje varme fjerner også enhver tjære eller partikler, der undertiden kan produceres som biprodukter.

Verdens største grønne brintbrændstoffabrik er planlagt i Danmark

Herhjemme planlægger store firmaer, som Ørsted, Mærsk, DSV, SAS og Københavns Lufthavn et lignende projekt.

Det er planen, at man indenfor det næste årti vil forsyne lastbiler, fly, og skibe med grøn brint produceret på en fabrik ved Avedøre Holme.

Projektet er et led i et usædvanligt samarbejde i erhvervslivet for at sikre, at Danmark kan nå sin målsætning om at reducere CO2 med 70 procent inden 2030. (Berlingske)

Det planlagte brintkraftværk vil blive det største af sin art i verden med kapacitet til at producere 250.000 tons bæredygtige brændstoffer, som vil kunne erstatte omkring 30 procent af de fossile brændstoffer.

Der er dog allerede nu gang i så mange tiltag for at erstatte fossile brændstoffer rundt omkring i verden, at der er en vis sandsynlighed for, at de måske er totalt udfaset indenfor det næste årti.

Boreplatforme lukker på stribe verden over, fordi de ikke længere er rentable. Grønne energiformer udkonkurrer ganske enkelt de fossile brændstoffer på pris og omkostninger. Det er efter alle eksperters vurdering en udvikling som kun går en vej nu.

 

Relaterede artikler:

Fremtiden for flyrejser lysner: Nyt CO2 neutralt brændstof og elektriske fly

Nye landvindinger indenfor CO2-neutralt jetbrændstof og en kombination af hybridfly og elektriske fly kan snart ændre flyskam til god samvittighed

Læs resten af …

 

 

Indenfor samme uge kunne 2 europæiske lande fejre lukningen af deres sidste kulkraftværk

Det er nu 3 lande i Europa, som har opnået total uafhængighed af kulkraft og yderligere 6 europæiske lande følger snart trop.

Læs resten af …

 

 

Kilder: Businesswire.com, sgh2energy.com, goodnewsnetwork.org, Berlingske.

 BLIV MEDLEM og få adgang til alle vores artikler - Klik her