86 % af islændinge arbejder 5-6 timer om dagen eller har 4-dages arbejdsuge

Island har gennemført en arbejdsrevolution

Forsøg med nye arbejdstider på Island har medført lidt af en revolution, der betyder både bedre trivsel og større produktivitet.

Forsøgene var så succesfulde, at 86% af islændinge nu arbejder med ikke-traditionelle arbejdsuger, som kan omfatte 5-6 timers arbejdsdage eller fire-dages arbejdsuger. (BBC)

Det går op for flere og flere arbejdsgivere og ansatte er, at det er resultaterne der tæller og ikke antallet af timer man arbejder.

Siden 1974 har vi i Danmark haft den 5 dages arbejdsuge, trods massive produktivitetsstigninger og effektiviseringer. Men nu er det måske tid til den “fjerde revolution” i arbejdslivet, og der er meget at hente både for den enkelte, virksomhederne og samfundet som helhed. Det gælder i øvrigt også brugen af hjemmearbejdspladser, som blev enormt udbredt under pandemien, og dermed også bredt testet som et godt alternativ til de gammeldags arbejdsformer med 8 til 16 job, langvarige møder og pendling.

Ud over bedre tal på bundlinien giver de nye måder at arbejde på sundere medarbejdere med færre sygedage, højere trivsel og langt højere kreativitet og problemløsningskompetencer.

Flere store danske virksomheder melder om NUL sygedage under nedlukningen, hvor deres medarbejdere har arbejdet hjemmefra.

Det er den dybe koncentration der skaber værdien

Det er især den mere fokuserede arbejdstid uden forstyrrelser som giver store fordele.

Evnen til dyb koncentration er den egenskab, der i mange job skaber den virkelige værdi, fremfor at lægge en masse arbejdstimer med masser af ineffektiv multitasking, møder og mails.

Flere danske og udenlandske IT-virksomheder har allerede indført den 4 dages arbejdsuge uden at gå ned i løn, og resultaterne er overalt de samme: Større produktivitet, større økonomisk overskud og bedre trivsel.

De færre arbejdstimer har betydet, at man har været nødt til at genoverveje forskellige arbejdsgange, så de blev mere effektive. Især møder er blevet beskåret. Kontormedarbejdere bruger op mod 60% af deres tid på møder og mails, så effektivisering af de arbejdsgange er et sted de fleste kan rydde op i med succes.

Den værdi der bliver skabt på langt de fleste moderne arbejdspladser afhænger af mentalt overskud og dyb koncentration. Evnen til at fordybe sig i en opgave, problemløse og afslutte til tiden foregår bedst under omstændigheder, der på ingen måde ligner arbejdstider og metoder fra den industrielle tidsalder.

Covid-19 har vist effektiviteten af hjemmearbejde

Den manglende tillid som nogle chefer har haft til medarbejdere er blevet gjort til skamme under pandemien. Vi står ganske enkelt overfor en større arbejdsrevolution, hvor alle vinder.

Den bedste arbejdskraft er ikke længere den, der arbejder mest, men mest koncentreret.

Det har covid-19 krisen været med til at sætte en tyk streg under. Mange har kunnet arbejde hjemmefra og selv disponere deres arbejde og pauser optimalt. Igen er resultaterne overbevisende; meget større produktivitet og overskud, hvilket da også har betydet at selv meget traditionelle arbejdspladser som banker har givet deres medarbejdere permanent mulighed for at arbejde hjemmefra.

Det er bl.a. den nye hjerneforskning der dokumenterer, hvordan det uforstyrrede arbejde ikke bare skaber bedre resultater, men også giver større arbejdsglæde og engagement.

Bedre trivsel og bedre tal på bundlinien med færre timer

Den fire dages arbejdsuge har også betydet, at medarbejderne bruger mindre tid på sociale medier og andre ikke-arbejdsrelaterede aktiviteter.

Deltagerne i det islandske forsøg rapporterede, at de følte sig mindre stressede og i mindre risiko for udbrændthed og sagde, at deres sundhed og balance mellem arbejde og privatliv var forbedret. De rapporterede også, at de havde mere tid sammen med deres familier, og mere til hobbyer og husarbejde. (BBC)

Det er på ingen måde umuligt, at vi også i Danmark om få år har gennemgået en arbejdsrevolution som den vi kan se på Island. Covid-19 har på kort tid tydeliggjort, hvor forældede vores arbejdsformer er blevet, og det er tid til vi opdaterer ikke bare vores viden men også vores praksis i arbejdslivet.

Overordnet set er det bare et spørgsmål om at bruge sund fornuft og den veldokumenterede viden om, hvordan vi indretter bedst, i stedet for at være bundet af vanetænkning og arbejdstraditioner, der tilhører det forrige århundrede.

 

Relaterede artikler:

Covid-19 krisen har medført en arbejdsrevolution og mere bæredygtig adfærd

Torsdag er den nye fredag: En 4 dages arbejdsuge kan være lige om hjørnet

Kan ”deep work” give os mentale superkræfter, og ændre vores liv?

Generation Z ændrer verden og sætter en ny dagsorden

 

Kilder: BBC, Washington Post, goodnewsnetwork.org, CNBC.

 

 

Artiklen ligger under Viden

Kunne du lide denne artikel?

Tilmeld dig nyhedsbrevet, hvis du vil modtage de gode historier i din indbakke gratis.