Historisk udvidelse af grøn energi i Nordsøen: Strøm til 230 millioner europæiske husstande

Havvind i Norsøen vil overtage Europas energiforsyning

Der blev i denne uge indgået en historisk aftale i Esbjerg, der vil betyde et kæmpe skridt frem mod at nå EU´s mål om klimaneutralitet.

Krigen i Ukraine har været med til at sætte yderligere skub i den grønne omstilling, og der vil nu komme en tidobling af grøn strøm fra havvindmøller på Nordsøen.

Danmark, Holland, Belgien og Tyskland blev ved et klimamøde i Esbjerg enige om at Nordsøen skal blive Europas grønne ”powerhouse”, der kan høste mindst 150 GW inden 2050.

En del af elektriciteten fra havvindmøllerne skal bruges til at producere brint, hvilket ses som vejen til at udligne brugen af ​​fossile brændsler i industrien. Det såkaldte Power-to-X, der også forventes at blive brugt til fly og i skibstrafikken. (dr.dk)

Den samlede produktion repræsenterer mere end halvdelen af ​​kapacitetsmålet for hele blokken af de 27 nationer i EU’s offshore-strategi for vedvarende energi. (dutchnews.nl)

“Vi vil i stigende grad erstatte fossile brændstoffer, herunder russisk olie, kul og gas, med europæisk vedvarende energi fra Nordsøen, herunder havvind og grøn brint, hvilket bidrager til både EU’s klimaneutralitet og energisikkerhed,” hedder det i den fælles erklæring fra de fire lande.

Krigen i Ukraine har sat turbo på grøn energi

Den russiske invasion af Ukraine har bragt EU i en ny geopolitisk situation, og behovet for bæredygtige løsninger og mere vedvarende energi er mere presserende end nogensinde.

Situationen har i den grad skubbet på en i forvejen nødvendig omstilling for at undgå de værste klimascenarier.

De ca. 1000 mia. kr. projektet er budgetteret til forventes at komme især de store danske vindmølleproducenter som Vestas og Ørsted til gode, men også en lang række andre virksomheder og underleverandører. Danmark er stadig førende i verden, hvad angår vindenergi og resten af dansk erhvervsliv kan desuden se frem til masser af billig grøn strøm.

”Dette topmøde er virkelig historisk. I dag åbnede vi et nyt kapitel for vedvarende energi i Europa og leverede en ambitiøs erklæring, der vil bringe os tættere på at nå EU’s klimamål. Ikke nok med det, disse tilsagn fra Esbjerg vil også hjælpe Europa til at blive uafhængig af fossile brændstoffer på en bæredygtig måde. Med dette grønne spring bliver Nordsøen et vedvarende knudepunkt for Europa og giver strøm til millioner af europæere,” udtalte klima- og energiminister Dan Jørgensen. (ritzau)

Brændstof fra havvind vil gøre fly klimaneutrale

Den Belgiske energiminister, Tinne Van der Straaten udtalte ved samme lejlighed:

“…Sammen med Danmark, Tyskland og Holland går Belgien forrest og går sammen om at gøre Nordsøen til Europas største grønne kraftværk. Energi bruges i dag som et våben, og vores familier og virksomheder er ofrene. Med denne grønne acceleration kan vi hurtigere erstatte gas og olie, især fra Rusland, med vind til søs og grøn brint. På den måde vil vi øge vores energiuafhængighed og reducere vores regninger…”

Med sit store havområde, lave vand og stabile vindressourcer har Danmark et stort potentiale for havvind.

Det danske havområde udgør 105.000 km2 stort set lavt vand – betydeligt mere end Holland, Tyskland og Polen, og området er ideelt til bundfaste vindmøllefundamenter.

Sidstnævnte er en forudsætning for at producere omkostningseffektiv vindkraft offshore. Danmarks nærhed til Storbritannien, Benelux, Tyskland og Polen giver desuden muligheder for at forbinde havvindmølleparker direkte til store aftagerlande.

Modsat hvad mange tror vil de mange havvindmøller, ifølge havbiologer, faktisk øge dyrelivet, da tang på konstruktionerne fungerer som levested for mindre dyr, som tiltrækker fisk.

Over halvdelen af ​​den 300 GW havvindkapacitet, som EU sigter mod at installere i 2050, forventes at ligge i Nordsøen. En stor del heraf vil blive installeret i danske farvande. (stateofgreen.com)

 

Relaterede artikler:

Putin har forregnet sig: Verdens demokratier samles og situationen kan desuden accelerere grøn energi

Vi vil sandsynligvis nå klimamålene langt tidligere end forventet ifølge ny omfattende analyse

Danmarks største vindmøllepark klar til at levere strøm til 600.000 husstande

Bæredygtig energi har nået vigtige milepæle og udviklingen accelererer stadig

Solenergi vil tegne sig for halvdelen af ny elproduktion i USA i 2022

7 klimaløsninger som er helt nødvendige vi handler hurtigt på nu

 

 

Kilder: Ritzau, dr.dk, stateofgreen.com, dutchnews.nl, DTU Aqua.

 

 

 BLIV MEDLEM og få adgang til alle vores artikler - Klik her