Neurovidenskaben redefinerer vores psyke: Vores sind er fladt og utroligt fleksibelt

Det har længe ligget som en forventning, at neurovidenskabens nye fund, kan give os nogle mere præcise og evidensbaserede svar på, hvordan vores sind fungerer.

Hjerneforsker og psykolog, professor Nick Chater

Nick Chater, neurovidenskabsmand og psykolog, giver i sin bog; The Mind Is Flat – The Illusion of Mental Depth and the Improvised Mind, et nærmest banebrydende bud på, hvordan vores sind virker. Vores hjerne og sind fungerer ifølge forskningen noget mere simpelt end vi tror, og det kan sandsynligvis være til stor hjælp at vide dette.

Den traditionelle måde at tænke om vores sind bygger på, at vi har en stor dybde i vores underbevidsthed og personlighed. Det er bl.a. Freud der har været med til at give os denne forstilling.

Men ifølge Chater forholder det sig helt anderledes:

“Der er ikke et spændende ubevidst spor, som kører i baggrunden, kun de hjerneprocesser, der hjælper os med at forbinde sansninger med hukommelsen og dermed skabe mening. Men vi oplever det på den måde. (zetland.dk)

Find de 12 prikker. De hjerne kan kun fastholde få af gangen

Nick Chater argumenterer overbevisende og med mange eksempler fra nyere forskning for, at vi f.eks. ligesom med vores synssans tror, at vi ser verden som den er, men at det langt hen af vejen bliver konstrueret af vores hjerne, improviseret i øjeblikket, og at denne konstruktion er fyldt med fejl og erfaringsbaserede antagelser.

Vi kan i virkeligheden kun opfattte en meget lille del af verden af gangen; resten er ren konstruktion og fortolkning fra vores hjerne, baseret på tidligere erfaringer. Selv om vi kan skifte vores opmærksomhed fra det ene til det andet meget hurtigt, kan vi i virkeligheden ikke multitaske – overhovedet.

Som man kan se i nedenstående video med dens mange underholdende eksempler, er vi f.eks. kun i stand til at opfatte en farve og et mønster af gangen. Det rige billede vi ser af verden er i virkeligheden kun en konstruktion hjernen foretager. Hvis du har svært ved at tro dette, så se selv med i videoen.

 

Vi modtager grundlæggende kun to signaler fra kroppen

Kroppen giver os helt basalt kun to signaler: Hvor vågne og opvakte vi er, og hvor engagerede vi er.

og  “…følelser skabes sandsynligvis, når vi mærker ændringer i vores kropslige tilstand”. (The Guardian)

Det man føler er en fortolkning af signalerne, kombineret med de omstændigheder man er i.

Man improviserer i virkeligheden sine tanker ud fra sin fortælling om sig selv. Alt du har er denne sanseoplevelse af verden siger Chater provokerende. (Talks at Google)

De signaler vi får fra kroppen er altså i virkeligheden meget sparsomme, men vi tolker følelser ind i dem og efterrationaliserer, selv om vi som forskningen viser, bare improviserer uden at vide det. Vores hjerne er nemlig ekspert i at forsøge at få tingene til at give mening, selvom utallige forsøg påviser, at det netop kun er vores egen konstruktion og efterrationalisering der kommer til udtryk. Det samme gælder mange af de beslutninger vi tager; vi tror vi beslutter os ud fra et overvejet grundlag, men beslutningen kommer, ifølge Chater, ofte først, og begrundelsen bagefter, – altså ren efterrationalisering. Vi stræber helt grundlæggende efter at se og finde en mening med verden.

Det er provokerende stof og forskning, men inden man forkaster det hele, så gør dig selv den tjeneste at se med, når Chater forklarer og demonstrerer, hvordan vores hjerne fungerer. Der er ret overbevisende dokumentation for Nick Chaters påstande.

 

Kæmpe fordele ved vores simple og fleksible sind

Nick Chaters bog, The Mind is Flat

Fordelene ved neurovidenskabens fund er, at det er noget lettere at ændre uhensigtsmæssige vaner og mønstre med den nye viden in mente. Det er også  lettere at lave nye fortællinger om os selv, og det vil sandsynligvis kunne hjælpe mange.

Vores sind er i virkeligheden utroligt fleksibelt og kreativt, og kan ændre sig lettere end vi tror.

Ifølge Nick Chaters ideer og den nye forskning, er vi i princippet hele tiden meget påvirkelige af tre ting:

1.De fysiske stimuli og sanseindtryk vi udsættes for nu og her.

2. Den historie som vi fortæller om os selv, – som i øvrigt kan ændres.

3. Og de vaner og mønstre som vi hele tiden bygger ovenpå.

Disse tre ting improviserer sindet ud fra, og forsøger samtidig at konstruerere en mening med det hele.

Snarere end at have en mental dybde, er sindet nærmere at betragte som et koralrev, hvor der hele tiden bygges nye lag ovenpå som er de levende lag.

 

Alle tre dele kan altså relativt let ændres, når vi som neuroforskningen viser ikke har den store dybde som vi går rundt og tror. Dette kan opfattes nedslående, men i virkeligheden er det måske stærkt befriende, og vil sandsynligvis indenfor psykologien føre til nogle mere direkte behandlingsformer, og vil også for alle andre give nogle bedre muligheder til at justere på det ved os selv vi gerne vil ændre ved.

Der er ingen underbevidsthed, intet indre liv, der indeholder hemmeligheden til at forstå os selv, argumenterer Chater. Vi improviserer hele tiden og kan ændre os. Hjernen konstruerer alting hen af vejen, – herunder det vi glædeligt tænker på som vores direkte opfattelser af verden, som dog i virkeligheden kun er en sammenblanding af gæt og rekonstruktioner (The Guardian).

 

“Personligheden er vaner og mønstre i vores erfaringsbaserede adfærd. Den måde vi ændrer os ved at opleve er utrolig fleksibel og kreativ.”

 

Man skal holde tungen lige i munden med Nick Chaters gennemgang af neurovideskabens fund og forståelsen af vores sind, – men de mange eksempler og forsøg er ret overbevisende og ikke mindst underholdende og overraskende.

 

Der er nok en del som vil have indvendinger mod Chaters konklusioner, og der findes da også løse ender. Men at neurovidenskabens fund kommer til at gøre op med tidligere teorier er ikke til at komme udenom. Hele pointen er jo også, at den samlede tværfaglige viden bevæger sig fremad, og  at vi ikke mindst hele tiden bliver klogere på den mærkelige skabning mennesket er. Chater mener da heller ikke, at mennesket taber noget med den nye forståelse af vores sind; Vi er utroligt kreative og fleksible, og ufattelige til at organisere og systematisere vores verden og få den til at give mening.

 

Kilder:

The Guardian, The Mind is Flat by Nick Chater review – we have no hidden depths.

Zetland.dk – Nej, dit sind har ingen dybder. Du er flad som en pandekage, siger ny bog.

Talks at Google (video): Nick Chater: “The Mind is Flat: The Illusion of Mental Depth.

Nick Chater: ‘The Mind Is Flat – The Illusion of Mental Depth and the Improvised (251 sider)

 

Relaterede artikler:

Stop grubleriene og start med at leve: Ny terapiform har stor succes

Optiske illusioner der vil snyde din hjerne: Videnskab og fun facts

”Point of No Return” for kunstig intelligens er tættere på end nogensinde: Robot får statsborgerskab

 

 

 

 BLIV MEDLEM og få adgang til alle vores artikler - Klik her